HF på Efterslægten – din gymnasiale uddannelse

HF Student Efterslaegten

2-årig HF

Du går i en fast klasse begge år.  Du udvikler gode studievaner, vi kombinerer teori og praksis, og vi arbejder på tværs af fagene.

Når du vælger en toårig HF-uddannelse, skal du også tage stilling til om du vil gå i en "Standard-HF" eller en interesseklasse ("Tema-HF").

 

Jeg har lært meget om at arbejde med andre mennesker … og med mig selv.

HF-Enkeltfag

Læs ét, to eller flere fag efter behov og lyst.

Tag de fag du har brug for, og sammensæt evt. en hel HF-eksamen over det antal år der passer dig. Med en hel HF har du adgang til de videregående uddannelser.

 

 

 

Det er voksne mennesker og folk der vil det her.

HF-E-pakker

Efterslægtens HF-E-pakker er et særligt tilbud til dig der gerne vil hurtigt videre.

Fx hvis du er på vej mod Politiskolen, Københavns Brandvæsen, pædagoguddannelsen eller lærerseminariet (UCC) - eller andre mellemlange, videregående uddannelser, fx inden for design.

Vi er meget målrettede og vil det samme.

HF-E learning

Undervisning når det passer dig.


HF-E learning/Net-HF - er virtuel, fleksibel fjernundervisning i HF-fag hvor du ikke skal møde til undervisning på fastlagte tidspunkter.

 

 

Man føler mere at man har én lærer og én elev. Det er ikke som normal klasseundervisning.

Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg