Det er sjovt når det er seriøst

HF2

 

Obligatoriske fag

 Alle har de obligatoriske fag:

 • dansk A
 • engelsk B
 • matematik C
 • valgfag 1. HF C

Obligatoriske faggrupper

NF – naturvidenskabelig faggruppe:

 • biologi C
 • geografi C
 • kemi C

KS – kultur- og samfundsfaggruppe

 • historie B
 • samfundsfag C
 • religion C

Valgfag 1. HF

Når du ansøger, skal du samtidig vælge et af følgende fag til 1. semester

Vælg mellem:

 • billedkunst
 • dans
 • design
 • drama
 • idræt
 • mediefag
 • musik

> Se video om 1. HF valgfag

Fagpakke og valgfag

I løbet af 1. HF skal du vælge en fagpakke og et valgfag som du skal have på 2. HF.

Når du vælger din fagpakke, tænker du frem mod din uddannelse efter HF, uden at du låser dig fast. Du skal vælge et højere niveau af de obligatoriske fag eller nye fag.

Se mere under de enkelte klasser.

 

Oversigt over fagpakker og valgfag

Når du vælger en 2-årig HF-uddannelse, skal du også tage stilling til om du vil gå i en standard-HF eller en interesseklasse (det hedder "fagpakke" på ansøgningsskemaet). Fælles for standard-HF og interesseklasser er at vi arbejder med at give dig gode studievaner, at vi kombinerer teori og praksis, og at vi arbejder på tværs af fagene. I år har vi 9 1. og 8 2. HF-klasser. Til næste august starter 10 nye 1. HF-klasser.

 

Folder om 2-årig HF (iPaper)

Udskriv Uddannelsesplan (ansøgningsskema)

> Læs om optagelse på Uddannelsesguiden

> Læs om HF-uddannelsens mål

> Tjek dine muligheder for videregående uddannelser på ug.dk

I uddannelsesbekendtgørelsen for toårig HF kan du læse om hvert mål for og indhold af de enkelte fag på HF. Klik på bilaget til det fag du er interesseret i, på nedenstående link.

> HF-Bekendtgørelsen