Hvordan kommer du på toårig HF?

 Optagelseogansoegning

 

For at blive optaget på den toårige hf skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Og du skal være erklæret uddannelsesparat. 

Ansøgningsfrist 1. marts 2017.

Du skal søge optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning

 

Der er to måder at blive optaget på, afhængig af om du søger direkte fra folkeskolen, eller om du har været ude af folkeskolen i mindst ét år.

1. Du kan søge optagelse på Efterslægten hvis du

  • afslutter 9. eller 10. klasse i 2017 med en uddannelsesplan som erklærer dig uddannelsesparat
  • har aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver og bestået folkeskolens afgangseksamen
  • som tommelfingerregel skal dit karaktergennemsnit være min. 4
  • vi forudsætter at du har fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog

2. Eller du kan blive optaget via en optagelsessamtale med en af Efterslægtens studievejledere (husk dine papirer og beviser). Studievejlederen skal så vurdere din egnethed. Dette kan ske fx hvis du har afsluttet folkeskolen for mindst ét år siden.

 

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker Interesseklasse: Markér den interesseklasse du ønsker, på ansøgningsskemaet/uddannelsesplanen. Angiv dit valg af 1. HF valgfag. Hvis du ønsker Standard-HF: Marker at du ønsker “Standard-HF”, og angiv dit valg af 1. HF-valgfag.

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du søger om optagelse enten gennem din folkeskole og UU (hvis du er under 18) eller på optagelsesskemaet på optagelse.dk. Du kan også printe et skema (nederst på denne side) eller få et på kontoret her på Efterslægten. Hvis du ansøger direkte til Efterslægten, bekræfter vi modtagelsen af din ansøgning pr. mail.

Du får endelig besked om optagelse i slutningen af maj.

 

Optagelsessamtale

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi om du skal indkaldes til en optagelsessamtale hos en studievejleder. Det er ikke en optagelsesprøve, men en samtale om din uddannelsesparathed dvs. dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. Samtalen varer ca. 15 minutter. På baggrund af denne samtale og dine eksamenspapirer afgør studievejlederne og rektor om du er parat til HF. Hvis vi er i tvivl, vil du blive indstillet til en optagelsesprøve eller en faglig test. Faglig test er en prøve i et enkelt eller to fag i forbindelse med optagelsessamtalen.

VIGTIGT

Du skal vedlægge kopi af dine tidligere eksamensbeviser. Hvis du er under 18, skal du også vedlægge din uddannelsesplan.

Ansøgningsfristen er 1. marts. Men Efterslægten har altid et tilbud der kan passe til dig. Kontakt studievejlederne. 

> Udskriv Uddannelsesplan (ansøgningsskema)

> Søg om optagelse direkte på optagelse.dk

> Hvordan fungerer optagelsesproceduren (Region Hovedstaden)?

 

 

I 2017 - formentlig slæutningen af marts, dato kommer snarest.

Formålet med prøven er at afprøve dine faglige forudsætninger og vurdere din studiekompetence. Du prøves både skriftligt og mundtligt i dansk, engelsk og matematik på 10. klasses niveau og i mundtlig fysik/kemi på 9. klasses niveau.

Ved prøvens start får du udleveret en tekst på dansk og en tekst på engelsk. Teksterne er 1-2 sider lange. Du får også udleveret et spørgsmål i matematik.

Derefter har du en time til at læse teksterne og besvare et spørgsmål om teksterne skriftligt på dansk og på engelsk. Du skal skrive ca. en halv side på dansk og på engelsk, og du vil få en skriftlig matematikopgave du skal løse. Efter forberedelsen afleverer du dit skriftlige arbejde, og du prøves i en samtale om teksterne med en dansklærer og en engelsklærer. Først taler du på dansk om den danske tekst, derefter på engelsk om den engelske. Bagefter prøves du mundtligt hos en matematiklærer og en lærer i fysik/kemi. I matematik får du en ny regneopgave, og i fysik/kemi får du et eller to spørgsmål om fx kemiske reaktioner eller et af de forsøg du selv har lavet i 9.klassse.

Når prøven er slut, sender vi resultatet både til dig og til UU med en uddybende begrundelse til UU som så reviderer din uddannelsesplan.