Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Adgangskrav til HF e-learning / fjernundervisning

HF E Learning Efterslaegten Ansoegning

 

Optagelse på HF e-learning på Efterslægten kræver faglige kvalifikationer der svarer til afsluttet 10. klasse. Du skal først kontakte en studievejleder, som vurderer om du kan blive optaget på det eller de fag du ønsker. Studiestart august eller januar.

> Se video om HF E-learning

For at blive optaget på HF-E learning skal du have faglige kvalifikationer der svarer til afsluttet 10. klasse. Din studievejleder vurderer om du kan blive optaget på det eller de fag du ansøger om. Ansøg på Efterslægtens webshop.

Se uddannelsesguiden for de specifikke krav.

Ansøgning: Du kan ansøge HF-E Learning på Efterslægtens webshop og/ellerkontakte studievejledningen.

Studiestart sommer: Sidste frist for tilmelding er 15. september. 

Studiestart vinter: Sidste frist for tilmeldning er 15. februar.

> Ansøgning - gå til Efterslægtens webshop 

 

Du skal følge et obligatorisk eksperimentelt kursus hvis du tager fagene kemi (B og C), biologi (C) eller geografi (C). Du skal have gennemført og godkendt disse kurser for at gå til eksamen. Deltagelse kræver fysisk fremmøde på Efterslægten, normalt 3 - 4 aftener ca. en måned før eksamen, og du skal have godkendt dine rapporter og have udstedt et deltagerbevis for at kunne fortsætte på e-learning-faget og gå til eksamen.

Vi afholder ikke eksperimentelle kurser i kemi i forbindelse med vintereksamen. Det vil sige at du kun kan gå til eksamen i kemi B til sommereksamen. Der afholdes kurser i C-niveaufagene både op til sommer- og vintereksamen.

 

Der er eksamen i alle fag i maj/juni eller december/januar. Eksamenstidspunkt får du af din underviser. Ønsker du ikke at gå til eksamen, skal du melde fra inden henholdsvis 15/4 (sommereksamen) og 15/11 (vintereksamen) til hfc@hfc.dk

Der findes mange forskellige eksamensformer (med/uden forberedelsestid osv.). Orientér dig grundigt om hvilken eksamensform der gælder for lige netop dit fag, hos din holdlærer eller din studievejleder og på SharePoint. Du får datoen for mundtlig eksamen af din faglærer, som også laver en rækkefølgeliste. Din faglærer orienterer om hvordan eksamen forløber, og om tilladte hjælpemidler. Der bliver afholdt et eksamensorienteringsmøde i god tid inden eksamen. Her kan du få svar på dine spørgsmål. Se opslag på SharePoint.

På eksamensdagen skal du møde en halv time før det aftalte tidspunkt – hvis nu en anden eksaminand udebliver.

Sygdom og sygeeksamen 

Ring til Efterslægten omgående – dog senest kl. 14. Ring også til din læge (samme dag). Lægen skal derefter skrive under på at du har henvendt dig, på den erklæring om sygdom som Efterslægten sender dig. Send den underskrevne erklæring retur til Efterslægten straks – den er en betingelse for at du kan gå til sygeeksamen. Du skal selv betale lægeattesten. Udebliver du fra eksamen uden lægeerklæring, kan det medføre at du mister din studieplads på Efterslægten og din SU.

Hvis du sygemelder dig til sommereksamen og rettidigt afleverer lægeerklæring, bliver du indkaldt til sygeeksamen. Sygeeksamen ligger fra ca. 10. august og frem til starten af september. Du får brev om dette ca. 1. august. Der er ikke sygeeksamen om vinteren.  

Når du er tilmeldt et hold på HF e-learning, får du adgang til vores virtuelle undervisningsplatform, OneNote. Du kan regne med at se materialet fra en uge før studiestart, 10.8 eller 4.1.

Som ny kursist modtager du inden studiestart en mail fra Niels Østergård, no@hfc.dk,  med vigtig information om dine forskellige logins til Efterslægtens it-systemer. Her finder du også anvisning på hvordan du kommer på SharePoint og OneNote.

I vores webshop kan du både se, ansøge og betale Efterslægtens HF-E Learning-fag.

Gå til webshop

Behandling af personoplysninger