Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

HF-E Fagpakke – designuddannelse og dansk

Design 6

 

På Efterslægten kan du med ”Design og dansk” arbejde hen mod en videregående uddannelse og en fremtid med design i fokus – kombineret med din interesse i sprog, litteratur og/eller medier.

Design er vigtig for al udvikling. Vil du gerne arbejde hen mod en videregående uddannelse og en fremtid med design i fokus? Og er du interesseret i sprog, litteratur, medier og design?

Design og Dansk indeholder:

  • Dansk (A-niveau)
  • Design (C + B-niveau)
  • Billedkunst eller Dans (C-niveau)
  • + fx Engelsk (C- + B-niveau)
  • + fx Erhvervsøkonomi (C-niveau)
  • + fx Matematik (C-niveau)
  • + evt. yderligere fag - fx informationsteknologi


Dansk A og design B er de centrale, obligatoriske fag. Du har mulighed for at have fx engelsk, erhvervsøkonomi og/eller matematik på skemaet. Andre valgfag kan også kobles på pakken.

I Design og Dansk arbejder du med nye arbejdsformer og processer. Bl.a. tre tværfaglige projekter i dansk og design. Du sidder ikke bare på en stol på Efterslægten. Vi skal ud af huset med undervisningsdage/-aftener på fx Louisiana: Museum for moderne kunst;  Statens Museum for Kunst, SMK, og Dansk Design Center., DDC. Vi samarbejder også med videregående uddannelser inden for design fx arkitektur- og designskoler. Næste start i august.

Ansøgningsskema

> Video om Design og Dansk

> Se designholdets flotte temanummer om Design & arkitektur

Du skal optages af en studievejleder - udfyld venligst ansøgningsskema. Meld dig så tidligt som muligt, så er du sikker på en plads. Tilmeldingen slutter når undervisningen begynder, eller når holdet er fyldt op. 

Ansøgningsskema