Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

HF-E Sygeplejerske - På vej til sundhedsuddannelserne

HF Enkeltfag Sygeplejerske Efterslaegten

 

Drømmer du om en fremtid som sygeplejerske?

- eller et andet job inden for sundhedssektoren (fx fysioterapeut, laborant eller diætist).

Så kan du med ”HF-E Sygeplejerske” på HF-Centret Efterslægten tage det første skridt på vejen mod din drøm.

Begynd allerede nu – bestil tid til et møde med en studievejleder

Du kan søge ind på sygeplejerskeuddannelsen ved at gennemføre fire HF- enkeltfag på ét år:

-          dansk A            

-          engelsk C + B  

-          biologi C + B    

-          psykologi C      

Forkurset HF-E Sygeplejerske med fire HF-fag gør dig på bare ét år klar til at søge ind på kvote 2 på din videregående uddannelse. Desuden skal du inden optagelse på sygeplejerskeuddannelsen have min. 9 måneders erhvervserfaring.

Det ugentlige timetal er på ca. 26 timer i 1. semester og 32 timer i 2. semester. Du skal ud over dette regne med tid til hjemmearbejde og skriftlige opgaver. HF-E Sygeplejerske koster 2.200 kr. i deltagergebyr, og med 26/32 ugentlige timer berettiger uddannelsen dig til SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Det får du også på Efterslægten

At være sygeplejerske kræver et godt helbred! Ved siden af din undervisning på Efterslægten har du masser af muligheder for at bruge ”Nobis”, vores nye idrætshus med boldspil, fitness-rum og danselokale. Ud over de fire HF-fag får tilbudt diverse kurser, fx førstehjælpskursus. 

Desuden får du mulighed for at være med i et godt socialt fællesskab med mange andre kursister i alle aldre og med mange forskellige baggrunde. Med HF-E Sygeplejerske kommer du også til at stifte bekendtskab med videregående uddannelse på Professionshøjskolen Metropol.

Endelig vil du med Efterslægtens værdigrundlag, ligeværd, respekt og i et humørfyldt arbejdsmiljø møde nogle af de samme værdier som er vigtige i sundhedsuddannelserne.

Du skal have afsluttet 9. eller 10. klasse mindst et år inden ansøgning eller have tilsvarende faglige forudsætninger. Desuden skal du inden optagelse på sygeplejerskeuddannelsen have min. 9 måneders erhvervserfaring.

Det første du skal gøre, er at få en snak med vores studievejleder, som hjælper dig med at strikke din HF-uddannelse sammen så du har optimale forudsætninger for at søge ind på professionshøjskolen.

Ansøgningsskema

Meld dig så tidligt som muligt, så er du sikker på en plads. Tilmeldingen slutter når undervisningen begynder, eller når holdene er fyldt op. 

Når du har bestået de fire fag i pakken (minimum 02 i alle fag), og har 9 mdr. erhvervserfaring er du kvalificeret til at søge optagelse på sygeplejerskeuddannelsen, fx på Professionshøjskolen Metropol i København


Behandling af personoplysninger 

Dansk A (11 timer/uge). Som sygeplejerske skal du kunne formidle din viden til fx andre faggrupper, studerende og pårørende. Danskfaget på HF er med til at gøre dig klar til al slags kommunikation.

Dansk øger din sproglige, kulturelle og mediemæssige viden. Dansk giver dig en bedre beherskelse af det danske sprog, mundtligt og skriftligt. Vi arbejder med både ældre og ny litteratur og medier, og du får indsigt i hvordan samfund og litteratur præger hinanden.

Engelsk C + B (6 timer/uge i 1. semester, 11 timer/uge i  2. semester) er både mundtligt og skriftligt. Vi læser 6 temaer, og vi anvender mange arbejdsformer, fx lærer- og kursistoplæg, gruppe- og projektarbejde.

Engelsk er et globalt fag, så du får et bredt kendskab til hvordan sproget bruges i forskellige dele af den engelsktalende verden. Grammatik og sproglig opmærksomhed er naturlige og vigtige dele i arbejdet med at læse og skrive tekster.

På sygeplejerskestudiet vil du få god gavn af ubesværet at kunne læse og arbejde med engelske tekster.

Biologi C + B (6 timer/uge i 1. semester, 10 timer/uge i 2. semester)

Her hænger det faglige indhold naturligvis tæt sammen med viden, kompetencer og kvalifikationer du skal bruge på sygeplejerskeuddannelsen. Vi lægger vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder, såvel i laboratoriet som i naturen.

Biologi bidrager til din forståelse af dig selv som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold og gør dig klar til den naturvidenskabelige del af sygeplejerskeuddannelsen.

Psykologi C (3 timer/uge i 1.semester). Som sygeplejerske skal du kunne håndtere vanskelige situationer. I faget psykologi lærer du at analysere og reflektere over psykologiske forhold og om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får viden om menneskets udvikling, betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning.

På denne måde hænger det faglige indhold tæt sammen med vigtige dele af sygeplejerskeuddannelsen, bl.a humanvidenskab og samfundsvidenskab.