Kursistguide: Nobis, Efterslægtens idrætshus

Nobis HF Efterslaegtens Idraetshus

 

Røde gulve - og runde hjørner

Indvielsen af NOBIS - Efterslægtens idrætshus - d. 6. december 2013 var opfyldelsen af et gammelt ønske hos kursister og personale på Efterslægten. Væk er snævre rammer, dårlige omklædningsforhold og gamle rullemåtter, og i stedet har vi et spritnyt anlæg med håndbold-, volley- og badmintonbaner, dansesal og fitnessrum til brug i både undervisning og fritid.

> Video fra indvielsen 6/12 2013

Arkitekt Michael W Laungaard fortæller om tankerne bag NOBIS - Efterslægtens Idrætshus:

NOBIS –  Efterslægtens Idrætshus er et hus, der tager udgangspunkt i Efterslægtens historik og arkitektoniske kontekst.

NOBIS idrætshus arbejder med en ydre kontrast, internt imellem bygningskroppene, men også over for den eksisterende arkitektur på Efterslægtens skoleområde.
NOBIS afslører ved en opløst facade, en indre hemmelighed, en indre struktur, en opbygning i lag på lag, en arena omkring kampen. En arena med en varm rød farve som fokus.
NOBIS står som et mellemrum, en tidslighed / et tidsrum imellem to bygninger, imellem to transparenter, imellem to tider. Her vil du stå imellem de gamle gymnastiksale og det nye idrætshus NOBIS. To forskellige tider med det fælles udgangspunkt at skabe rammen for Efterslægtens virke.
Vi står i husets kampområde, hvor idrætten er i fokus, og hvor vi artikulerer det tilhørsforhold og den tradition, som Efterslægten har til idræt og sundhed. I en indre kontrast til det tunge lukkede ydre, i en kontrast til dens egen masse, er transparens og lys i facaden dens modsætning. NOBIS-hallens indvendige stemning fremstår varm og let, NOBIS-hallens ydre fremstår rå og kold.
Her skal der kæmpes omkring søjlernes råhed, monumentalhed og det diffuse lys omkring søjlerne og væggen. Materialernes ærlighed er et gennemgående greb for hele NOBIS. Materialer er, hvad materialer er.
Et forløb starter fra omklædningen af kampersonen, hvor den hvide beton leder én videre ned til et betonlandskab. Det er et forløb omkring klassiske søjler, omgivet af direkte og diffust lys. Rummet er en fortolkning af kampersonens opbygning, fysisk som mental. 
Søjlerne, en opbygget bastanthed i sin kropslige form og afleveringen i og omkring det foranderlige lys. Fra betonbase og -ramme, til opløst lys i lag på lag.

Programmet

NOBIS giver skolen mulighed for at udvikle sig igennem sin arkitektur på mange planer:

Placeringen af hallen, nedgravningen af hallen og de udendørs rum, der opstår igennem disse greb, skaber unikke rum på for- og bagsiden af NOBIS. Den grønne zone, et nyt nedslag som forbinder Efterslægtens gamle bygning med NOBIS, kan bruges til mange forskellige undervisningsformer og events. Efterslægtens lukkethed og smalle gange fra 1940'erne står i kontrast til de grønne åbne forløb, der gennem landskabet fører én helt ind i kernen af NOBIS, nemlig idrætshallen. Den gamle og den nye bygning folder således sammen Efterslægtens HF-center ud på et kæmpe areal.   

Arkitektkommentar/ aktiviteter: Hallen er opbygget omkring fokusset på kampen, nedgravningen mimer amfiteater. Hallen er opbygget omkring strukturel ærlighed, hvor hallens bærende elementer er søjler omkring det diffuse lys. Hallen bestå af et nedre niveau (det nedgravede) og skal ligne rå, støbt beton. Hallens øvre del skal ligne industriel stålhal med synlige bærende stålsøjler og bjælker og synlige samlinger. Hallens øvre del vil fremstå hvid. Udvendig fremstår hallen som en box med en volume af ensartet hud i transparent/gennemsigtigt metal, der viser en åbenhed / og lukkethed i pladen. Åbningen mod nord afslører, at hallen har et nedgravet terræn, og når hallen er i brug vil hallens translucente vinduesfacade afsløre en indvendig struktur. 


Arkitektkommentar/ aktiviteter: Gangen er den "lysende krystal" der står imellem de to store bygningskroppe. Gangen fremstår transparent og lysende. Gangen er forbundet med ankomsten og er et overgangsrum imellem den private person og kamppersonen. Gangen er et ankomstrum og fordelingsrum, men kan også bruges til receptioner, ophold eller lignende. Gangen fremstår gennemsigtig med synlig betonfacade fra omklædningsbygningen og hallens strækmetalfacade. Gangens tag er løsrevet fri i siderne, og armaturer sidder oppe i disse recesser.


Arkitektonisk bemærkning: ”Danselokale”Når man træder ind i Danselokale og teorilokale fremstår det indvendige rum helt anderledes end noget andet rum. Rummet er varmt beklædt med OSB hvidbejdsede plader. Træhuden er i gulv og loft. Teorilokalet er mere intimt, og det nedhængte loft fortætter rummet. Danselokalet har riller i plader, og lysarmaturer ligger bag plade og lyser igennem riller. Loft i danselokalet går til kip.


Arkitekt kommentar/ aktiviteter: ”Piger/drenge” Man kommer ind i den massivt tunge, lukkede sidebygning. Omklædningsrummet er struktureret efter en offentlig / påklædt zone ved indgang til en privat / nøgenzone i badet. Omklædningsrummet står i rå materialer og virker hårdt. Bænke står i varmt teaktræ, og badet står i bunden af rummet og bryder det rå udtryk med varme farver og træ som materiale. Lofterne er som nedhængte, galvaniserede elefantriste. Her er alle installationer, rør over loft synlige armaturer hænger fra. Beton bagmuren skal stå rå og ligne insitu støbt beton. Gulvet er et glittet betongulv (og forbinder betonhuset til det nedre niveau i hallen). Gulvet går ud i badet og bliver til et farvet terrazzogulv.

Solpaneler

På taget af hallen ligger ca. 340 m2 solpaneler, og over de næste 25 år vil de producere 42.000 kWh/år. Til sammenligning er et normalt strømforbrug på et parcelhus på 4.000 kWh/år, så vi producerer det der svarer til forbruget på 10 parcelhuse pr. år.

Regnvand

Vi indsamler regnvand til toiletskyl fra tagfladerne. Der er nedgravet en  40 m3 stor tank som regnvandet bliver samlet i. Anlægget er dimensioneret til 300 toiletbesøg pr. dag, hvilket er mere end der bliver brugt i Nobis. Det betyder at vi kan bygge anlægget sammen med de nye toiletter der kommer i forbindelse med ombygningen af de gamle gymnastiksale.

Drift

Der er lysstyring i alle rum således at unødigt strømforbrug undgås. Grundbelysningen i hallen er LED for at spare på strømforbruget.Der er zoneopdelt ventilationsanlæg således at unødig ventilering af tomme rum undgås, og de ved spares der både på strøm og varme.

Indeklima

Vi har generelt rå- og præfabrikerede elementer til overflader som minimerer afgasning fra nye stoffer og materialer. Alle overflader er rengøringsvenlige for at mindske støvgener.   

Genanvendelighed

Selve hallen er bygget i enkelte og lette bygningsdele, som gør at de enkelte bygningsdele i fremtiden nemt kan udskiftes og renoveres. Sidebygningen er bygget i betonelementer som kan nedbrydes og genanvendes til ny beton eller som fyld i en vejkasse.