Tilrettelæggelse

FAG I EFTERÅRET 2019

De fag, du vælger på din overbygning, kan ligge på forskellige tidspunkter. Du må vælge dine fag sådan, at de ikke ligger på samme tid. Du kan kun have ét fag om formiddagen og ligesådan kun ét fag om eftermiddagen.

Læg mærke til, at Engelsk A både kan tages om formiddagen og om eftermiddagen, og at nogle fag tages på e-learning. Fag på e-learning er ikke skemalagte. Dem gennemfører du selvstændigt over nettet. Du kan altså godt have flere fag på e-learning.

Historie A + Filosofi C er to fag lagt sammen til ét. Hvis man vælger dette, skal det andet fag, man vælger, være på A-niveau.

Fil 1

FAG I FORÅRET 2020

Forårets fagudbud er lidt anderledes end efterårets og bliver måske
udvidet. Her er vores forventede fagudbud til foråret:

Dagundervisning:

Religion B

 

Kemi B

 

Engelsk A

 

Fysik B

 

 

Aftenundervisning:

Matematik A

 

 

e-learning:

Spansk A

 

Tysk (fortsætter) A

 

Psykologi B

 

Samfundsfag B

 

Matematik B