Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Nyhf

 

En HF-eksamen giver dig adgang til både erhvervsakademi-, professionsbachelor- og universitetsuddannelser.

HF på Efterslægten er dit første skridt på vejen mod en videregående uddannelse. I den nye HF-uddannelse fra 1. august 2017 ser vejen sådan ud:

2-årig HF

1. skridt: Ansøg inden 1. marts 2017 på www.optagelse.dk . Her skal du vælge ét af fagene billedkunst, dans, design, drama, idræt, mediefag eller musik. Desuden skal du overveje hvilken interesseklasse eller standardklasse du kunne tænke dig at gå i. Du kan også se en oversigt over de fagpakker du har mulighed for at vælge andet år. Læs mere i vores brochure om toårig HF.

2. skridt: Når du er blevet optaget i 1. HF, vil du i løbet af det første år blive præsenteret for en række fagpakker og valgfag som du skal vælge imellem. Du har også mulighed for at vælge ’udvidet fagpakke’ rettet direkte mod de lange videregående uddannelser. Dine valg forbereder dig på din videregående uddannelse efter HF.

3. skridt: Andet år af din HF-uddannelse sigter mod din fremtidige uddannelse. Se eksemplerne herunder.

Gennem hele din HF-uddannelse arbejder du både med de enkelte fag, faggrupper og fagpakker og med praksisorienterede projekter.

Kort videregående uddannelse

Mellemlang videregående uddannelse

Lang videregående uddannelse

Social og sundhedsassistent

Sygeplejerske

Læge

Manuskriptforfatter

Folkeskolelærer

Gymnasielærer

Hotel & restaurant

Ernæring og sundhed

Virksomhedskommunikation

Byggetekniker

Fysioterapeut

Journalist

Klinisk tandtekniker

Politibetjent

Jurist

Handel og transport

Pædagog

Civilingeniør

Datamatiker

Bioanalytiker

Internationale studier

Læs mere

>Toårig HF på Efterslægten - læs vores brochure

>Se opbygningen af HF-eksamen hos Studentum.dk 

>På uddannelsesguiden.dk kan du læse mere om den nye HF .

HF-Enkeltfag efter reformen

Fra august 2017  kan du fortsat vælge at læse HF på enkeltfag med et eller flere fag ad gangen, men en fuld HF kommer til at have fag og en samlet undervisningstid der svarer til den toårige HF. Kontakt vore studievejledere, eller læs videre her på hjemmesiden (link).

Afslut efter gammel ordning

Hvis du er i gang med at sammensætte en hel HF efter den gamle ordning, kan du fortsætte efter den eksisterende ordning (udløber sommer 2019).

Læs mere


>Se opbygningen af HF-eksamen hos Studnetum.dk 

På uddannelsesguiden.dk kan du læse mere om det nye HF (link).

Fra august 2017 kan du som noget nyt søge HF direkte fra 9. klasse.

Fra august 2019 bliver adgangskravene ændret. Det er temmelig kompliceret, men tjek evt. Undervisningsministeriets forklaring (link) eller kontakt din skolevejleder eller en af Efterslægtens studievejledere (link).

Læs mere

Hos Studentum.dk kan du få overblik over den nye HF

På uddannelsesguiden.dk kan du læse mere om det nye HF (link).