Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Hjælp til dit barn og dig

Vejledning

 

Hvordan ser HF-uddannelsen egentlig ud? Hvad kan mit barn blive til med en HF-eksamen? Som forældre har man mange spørgsmål når man skal bistå sin søn eller datter i vag af ungdomsuddannelsen. På denne side har Efterslægten samlet en række informationer og gode tips for dig der gerne vil bakke op om dit barns valg.

Din søn/datter kan optages på toårig HF direkte fra 9. eller 10. klasse, eller hvis hun/han har været ude af folkeskolen i mindst ét år. For optagelse på HF-Enkeltfag eller HF-E Pakker gælder andre regler.

Ansøgning til toårig HF

Ansøgningsfristen er 1. marts. Din søn/datter skal søge om optagelse enten gennem sin folkeskole og UU (hvis man er under 18) eller på optagelsesskemaet på optagelse.dk. Du kan også printe et skema (nederst på denne side) eller få et på kontoret her på Efterslægten. Efter 1. marts: Hvis ansøgningsfristen er overskredet, så kontakt vores studievejledere, så finder vi en anden løsning. Direkte til studievejledningen.

Ansøgere direkte fra folkeskolen

Ved ansøgning direkte fra folkeskolen skal der stå i din søns/datters uddannelsesplan at han/hun er "uddannelsesparat". Man skal have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have gennemført en undervisning der svarer hertil. Han/hun skal have bestået folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver og folkeskolens afgangseksamen. Som tommelfingerregel kræves et karaktergennemsnit på min. 4, og vi forudsætter at hun/han har fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog.

Hvis man ikke er erklæret uddannelsesparat, og du som forælder er uenig i denne vurdering, skal eleven også til optagelsesprøve.

Ansøgere der har været væk fra skolen

Hvis man ikke opfylder ovennævnte krav eller har været ude af folkeskolen i et eller flere år, kan man optages på grundlag af vores studievejlederes konkrete vurdering af faglige, personlige og sociale forudsætninger. Denne vurdering foretages på grundlag af en optagelsessamtale med en studievejleder. Vil du gerne til optagelsessamtale?

Bestil tid her (link).

Optagelsessamtale

Når vi har modtaget ansøgningen, vurderer vi om din datter/søn skal indkaldes til en optagelsessamtale hos en studievejleder. Det er ikke en optagelsesprøve, men en samtale om uddannelsesparathed, dvs. faglige, personlige og sociale forudsætninger. Samtalen varer ca. 15 minutter. På baggrund af denne samtale og elevens eksamenspapirer afgør studievejlederne og rektor om han/hun er parat til HF. Hvis vi er i tvivl, indstiller vi til en optagelsesprøve eller en faglig test. Faglig test er en prøve i et enkelt eller to fag i forbindelse med optagelsessamtalen.

VIGTIGT

Husk at vedlægge kopi af tidligere eksamensbeviser. Hvis man er under 18, skal også uddannelsesplan vedlægges.

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Mere vejledning for forældre på uddannelsesguiden.dk

Udskriv Uddannelsesplan (ansøgningsskema)

Søg om optagelse direkte på optagelse.dk

 

Når man skal hjælpe sin søn eller datter med at vælge ungdomsuddannelse, er der mange overvejelser.

Få hjælp til overvejelserne her ved at gennemgå vores lille test - evt. sammen med din søn/datter.