HF på Efterslægten - et alternativ siden 1786

Historie Efterslaegten HF

 

Et alternativ siden 1786

HF-Centret Efterslægten er fra 1991. Men Efterslægten blev grundlagt i 1786 som en skole for det københavnske borgerskabs børn. Vi hedder Efterslægten fordi skolens grundlæggere havde mottoet ”Non Nobis”, latin for ”Ikke for os” – underforstået: men for dem efter os, for efterslægten!

Kursister HF Efterslaegten

I år er 10 klasser i gang med 1. år af en 2-årig HF, og 9 klasser med 2. år. Gennemsnitsalderen i 1. HF er 20 år, men vi har kursister i klasserne i alderen 17 – 39 år! 55 % er piger/kvinder. Nogle kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, men de fleste har været på efterskole, højskole, HG, et andet HF-kursus eller en tur omkring gymnasiet eller HTX før de starter på Efterslægten. Andre igen har haft arbejde eller været ude at rejse. Ingen er "ens", og det betyder at klasserne er meget spændende at være i.

Sammen med klassen har du de obligatoriske fag. Men når du benytter dig af Efterslægtens store tilbud af fagpakker og valgfag, bliver du og dine klassekammerater spredt for alle vinde, og I møder nye mennesker.

HF-Enkeltfag er HF-undervisning for voksne. De fleste kursister er mellem 20 og 30 år, men på Efterslægten finder du en aldersspredning fra 18 til 78! Her går knap 1.000 kursister til enkeltfagsundervisning, om dagen og/eller om aftenen. Om dagen er der undervisning mellem kl. 8 og 16, mandag til fredag. Om aftenen undervises der mellem kl. 17 og 21.40, mandag og onsdag.

Bliv en aktiv del af demokratiet på Efterslægten. Vi arbejder løbende på at udvikle demokratiet på Efterslægten. Derfor lægger vi vægt på at kursister indgår i arbejdet med kursistråd, med forskellige udvalg og i den daglige undervisning. Kursistrådet er bl.a. repræsenteret i Bestyrelsen, Samarbejdsudvalget, Fællesudvalget, Kantineudvalget, Undervisningsmiljøudvalget og Gallafestudvalget.

> Kontakt kursistrådet

Personale HF Efterslaegten

Vi har knap 100 lærere på Efterslægten. Alle er universitetsuddannede og har hver for sig og tilsammen en kolossalt stor faglig viden. Rigtig mange af lærerne har også erfaringer fra andet arbejde før de kom til Efterslægten. Desuden deltager lærerne hele tiden i både faglig, pædagogisk og it-efteruddannelse så deres viden ikke ruster.

De fleste lærere arbejder sammen i klasseteam, fagteam eller om tværfaglige projekter. Alle klasser og pakker har et tilknyttet klasseteam, og hver enkelt kursist har sin egen  kontaktlærer fra teamet. Den yngste lærer er 28, den ældste er 72, og de øvrige er jævnt spredt mellem de to yderpunkter. Lærerne er næsten lige så forskellige som kursisterne!

Desuden er der på Efterslægten 5 sekretærer, 2 skolebetjente, 6 rengøringsmedarbejdere og et hold der driver kantinen.

HF Moderne Uddannelsessted Efterslaegten

Til daglig færdes omkring 1500 kursister i alle aldre, ca. 100 ansatte i (næsten) alle aldre på Efterslægten. HF er for både unge og voksne, og du kan tage HF på ét, to eller flere år, dag eller aften eller på nettet.

En gammel tradition ... med runde hjørner
HF-Centret Efterslægten er fra 1991. Men Efterslægten blev grundlagt i 1786 som en skole for det københavnske borgerskabs børn. Lige inden for vores indgangsdør kan du se en slags tegneserie der viser Efterslægtens historie. I 1940 flyttede Efterslægten til Hyrdevangen, 2400 NV – et nybygget hus med runde hjørner (se selv efter!). Her har der nu siden 1991 været HF-undervisning for unge og voksne hver dag fra kl. 8 til kl. 22.

De seneste år har vi forbedret den gamle bygning med en række nye eller renoverede lokaler – senest en stor idræts-, danse- og fitnesshal.

 

Gymnastik Efterslaegten HF

Den 4. marts1786 dannedes på et møde i Drejers Klub i København Selskabet for Efterslægten, hvor "virksomme Borgere" ville "befordre og betrygge den tilvoksende Ungdoms Lyksalighed" for at "indprente dem sunde Begreber, gode Grundsætninger og nyttige Kundskaber, saa at de lære at kende og vænnes til at udøve deres Pligter" og "virke sin og bidrage til andres sande Lyksalighed". Hermed lagde de grunden til Efterslægtselskabets Skole, i dag HF-Centret Efterslægten på Efterslægtsvej 5.

Navnet Efterslægten lyder for mange lidt underligt, men det har sin forklaring her helt tilbage i 1786. Stifterne af skolen mente at skolen skulle laves, ikke for deres egen skyld, men for deres efterkommere, altså slægterne efter dem selv – efterslægten. Se også Efterslægtens logo: Non Nobis.

HF Logo Efterslaegten

Hvordan forstår vi logoet i dag?

Spiren i en grafisk streg er nutidens billede af datidens olivengren i det gamle logo fra 1786 - symbolet på liv, fred og kundskaber. Vi ser det som vores bidrag til livslang læring – noget, der vokser frem og sætter spor både hos den enkelte og på samfundet. Og som du kan se, så har vi også hjertet med!

Navnet Efterslægten er helt centralt. Det hører tæt sammen med Efterslægtselskabets latinske motto, "Non nobis", altså: ikke for os, men for dem efter os, efterslægten. Navnet bærer vores historie og værdigrundlag helt fra oplysningstiden til en moderne fortolkning om uddannelse til alle med udgangspunkt i et fællesskab og et fælles ansvar for fremtiden - for kommende generationer - efterslægten. Værdierne respekt, tillid og ligeværd har deres udspring i oplysningstidens menneskesyn, men de er ikke mindre aktuelle i dag.

Efterslægtens nye logo fra 2007 er resultatet af en spændende proces med mange fine bidrag fra kursister, medarbejdere og professionelle grafikere. Et dommerpanel udvalgte 3 vinderforslag, som alle har elementer i det færdige logo.

 

Det ældste logo

Non Nobis Web

 

Efterslægtens ældste logo med påskriften "Non nobis", latin for "Ikke for os", underforstået: " – men til gavn for dem efter os (= efterslægten)". Logoet har datoen 4. marts 1786, selskabets fødselsdag. Bemærk at spiren fras olivengrenen på dette logo er videreført i vore dages logo.

 

HF-Centrets første logo

HFC Logo Blå Web

Indtil 1991 var Efterslægten et gymnasium, men siden 1991 har her været HF-Center, sådan som logoet fra 1991- 2007 viste.

 

Historie Efterslaegten

Hvis du er mere interesseret i Efterslægtens lange historie, kan du kigge ind på en hjememside som redigeres af gamle efterslægtere.

 - her kan du registrere dig som bruger, eller du kan logge ind som gæst:

- Brugernavn: Kigind

- Adgangskode: 12345

Log ind her

"Efterslægten - et alternativ siden 1786: Samfund og skole i 225 år" blev udgivet d. 4. marts 2011, da Efterslægten fyldte 225 år. Historiebogen kan købes på Efterslægten. "Luksusudgave" 300 kr., "Folkeudgave" 100 kr.

Endelig har du også muligheden for på Efterslægtens facebookside at se highlights fra historien på vores tidslinje.

Da Efterslægten fyldte 225 år i 2011, skrev Kristeligt Dagblad artiklen "Almendannelsens fødested har jubilæum".

HF-Centret Efterslægten

Vi bor i København NV, nær Bellahøj, tæt ved både Brønshøj og Utterslev Mose. Du finder os på Efterslægtsvej 5, på hjørnet af Hyrdevangen og Efterslægtsvej.

Du har kun 15 minutter med bus 250 S eller 350S fra Københavns Centrum. Hareskovvejen er lige om hjørnet, vi har masser af parkeringspladser for både biler og cykler - og så har vi grønne omgivelser, sportsplads og høj himmel.

Hvis du kommer i bil eller taxa: Pas på: Hyrdevangen ligger på begge sider af Hareskovvejen, du kan kun komme til Efterslægten ad den nordøstlige del af Hyrdevangen. 

Link til Rejseplanen

 

 

 

Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg