Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Logo Efterslaegten

 

Efterslægtens logo består af en stiliseret spire og et mærkeligt navn. Find nogle af forklaringerne her på siden.

Logo Facade Web1

Hvordan forstår vi logoet i dag?

Spiren i en grafisk streg er nutidens billede af datidens olivengren i det gamle logo fra 1786 - symbolet på liv, fred og kundskaber. Vi ser det som vores bidrag til livslang læring – noget, der vokser frem og sætter spor både hos den enkelte og på samfundet. Og som du kan se, så har vi også hjertet med!

Navnet Efterslægten er helt centralt. Det hører tæt sammen med Efterslægtselskabets latinske motto, "Non nobis", altså: ikke for os, men for dem efter os, efterslægten. Navnet bærer vores historie og værdigrundlag helt fra oplysningstiden til en moderne fortolkning om uddannelse til alle med udgangspunkt i et fællesskab og et fælles ansvar for fremtiden - for kommende generationer - efterslægten. Værdierne respekt, tillid og ligeværd har deres udspring i oplysningstidens menneskesyn, men de er ikke mindre aktuelle i dag.

Efterslægtens nye logo fra 2007 er resultatet af en spændende proces med mange fine bidrag fra kursister, medarbejdere og professionelle grafikere. Et dommerpanel udvalgte 3 vinderforslag, som alle har elementer i det færdige logo.

Non Nobis Web

 

Efterslægtens ældste logo med påskriften "Non nobis", latin for "Ikke for os", underforstået: " – men til gavn for dem efter os (= efterslægten)". Logoet har datoen 4. marts 1786, selskabets fødselsdag. Bemærk at spiren fras olivengrenen på dette logo er videreført i vore dages logo.

 

HFC Logo Blå Web

Indtil 1991 var Efterslægten et gymnasium, men siden 1991 har her været HF-Center, sådan som logoet fra 1991- 2007 viste.