Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Efterslægten: nationalt og internationalt

Samarbejde Studieture HF Efterslaegten

 

HF-Centret Efterslægten er ikke bare en skole på toppen af Bellahøj i København. Vi har samarbejde med andre skoler, institutioner, sportsklubber og kommer også ud i den store verden.

 

På det helt lokale plan samarbejder vi bl.a. med Biblioteket Kulturhuset/Biblioteket Bispebjerg/Nordvest og Bispebjerg lokaludvalg.

www.hf2kbh.dk  er et samarbejde mellem de 2-årige HF-kurser i Storkøbenhavn.

Hf2net er et samarbejde mellem de ti største 2-årige HF-kurser i Danmark.