Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Efterslægten: Hvad står vi for?

Vaerdigrundlag HF Efterslaegten

 

Ligeværd, respekt og tillid

På Efterslægten arbejder vi for et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde.

Åbn boksene nedenfor, og kig på vores målsætning, værdigrundlag, mission og vision samt vores organisationsplan.

Det er HF-Centret Efterslægtens mål

 – såvel på toårig HF som på enkeltfags-HF - at medvirke til, at kursisterne skaffer sig personlige, almene, sociale og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at øve indflydelse på deres egen situation - og blive deltagere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og andre faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på Efterslægten skal medvirke til, at kursisterne

 – bliver i stand til at formulere problemstillinger, løse problemer, analysere, abstrahere og overføre viden til nye områder

 – bliver gode til at tage initiativer, til at samarbejde, vise tolerance, tage stilling og udvise ansvarlighed og engagement - og derved opnår selvtillid

 – kan kommunikere, dvs. lytte, læse, formulere sig skriftligt og mundtligt og beherske brugen af it

 – bliver i stand til at tilegne sig faglig viden, herunder viden om metoder og studieteknik

Det er Efterslægtens særkende

 – at blandingen af unge og voksne og kursister med vidt forskellige forudsætninger opleves og udnyttes som et fortrin

 – at undervisningstilbuddet (både hvad angår fag og tilrettelæggelsesformer) opleves som mangfoldigt og fleksibelt

 – at alle, såvel ansatte som kursister, bidrager til et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde

HF-Centret Efterslægten løser en væsentlig uddannelsesopgave i Region Hovedstaden gennem målrettet kompetencegivende uddannelse for både unge og voksne. Med udgangspunkt i HF-uddannelsen tilrettelægger vi uddannelsesforløb tilpasset vore kursisters forudsætninger og omsætter vores målsætning til synlige resultater. Vi sikrer vores kursister forudsætninger for at forme deres fremtid i et globalt perspektiv. Vi lever af at skabe personlige sejre.

HF-Centret Efterslægten er en attraktiv uddannelsesinstitution, der forener stolte traditioner med en stærk kultur og undervisning af højeste kvalitet. Vi er et regionalt kraftcenter for faglig og pædagogisk udvikling og i front med brug af it i hele organisationen. Vi er kendt for vores engagement og støtte til den enkelte kursist og for et studiemiljø præget af ansvarlighed og høj arbejdsmoral. En eksamen fra HF-Centret Efterslægten er anerkendt i vide kredse. Det er eftertragtet at være efterslægter.