Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Efterslægten: Hvad står vi for?

Ligevaerd

 

Ligeværd, respekt og tillid

På Efterslægten arbejder vi for et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde.

Åbn boksene nedenfor, og kig på vores målsætning, værdigrundlag, mission og vision samt vores organisationsplan.

Det er HF-Centret Efterslægtens mål

 – såvel på toårig HF som på enkeltfags-HF - at medvirke til, at kursisterne skaffer sig personlige, almene, sociale og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at øve indflydelse på deres egen situation - og blive deltagere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og andre faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på Efterslægten skal medvirke til, at kursisterne

 – bliver i stand til at formulere problemstillinger, løse problemer, analysere, abstrahere og overføre viden til nye områder

 – bliver gode til at tage initiativer, til at samarbejde, vise tolerance, tage stilling og udvise ansvarlighed og engagement - og derved opnår selvtillid

 – kan kommunikere, dvs. lytte, læse, formulere sig skriftligt og mundtligt og beherske brugen af it

 – bliver i stand til at tilegne sig faglig viden, herunder viden om metoder og studieteknik

Det er Efterslægtens særkende

 – at blandingen af unge og voksne og kursister med vidt forskellige forudsætninger opleves og udnyttes som et fortrin

 – at undervisningstilbuddet (både hvad angår fag og tilrettelæggelsesformer) opleves som mangfoldigt og fleksibelt

 – at alle, såvel ansatte som kursister, bidrager til et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde

HF-Centret Efterslægten løser en væsentlig uddannelsesopgave i Region Hovedstaden gennem målrettet kompetencegivende uddannelse for både unge og voksne. Med udgangspunkt i HF-uddannelsen tilrettelægger vi uddannelsesforløb tilpasset vore kursisters forudsætninger og omsætter vores målsætning til synlige resultater. Vi sikrer vores kursister forudsætninger for at forme deres fremtid i et globalt perspektiv. Vi lever af at skabe personlige sejre.

HF-Centret Efterslægten er en attraktiv uddannelsesinstitution, der forener stolte traditioner med en stærk kultur og undervisning af højeste kvalitet. Vi er et regionalt kraftcenter for faglig og pædagogisk udvikling og i front med brug af it i hele organisationen. Vi er kendt for vores engagement og støtte til den enkelte kursist og for et studiemiljø præget af ansvarlighed og høj arbejdsmoral. En eksamen fra HF-Centret Efterslægten er anerkendt i vide kredse. Det er eftertragtet at være efterslægter.