Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Ligeværd, respekt og tillid

Ligevaerd

HF-Centret Efterslægten har som mål at vores kursister skal skaffe sig personlige, almene, sociale og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at øve indflydelse på deres egen situation  – og blive deltagere i et demokratisk samfund. Disse mål afspejler vores værdigrundlag, som igen afspejles i vores organisation.