Har du spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Ansøg HF-E learning / Net-HF online

På denne blanket kan du søge optagelse på vores net-hold. Du kan dog kun bruge blanketten hvis du:

  • højest vil tilmeldes 3 net-hold samtidig
  • kun ønsker at tilmelde dig hold til førstkommende kursusstart (januar el. august)
  • har indskannet eksamensbevis for det forudgående niveau. Bruger du smartphone eller tablet, kan du affotografere beviserne

Hvis du ikke opfylder disse forudsætninger, fx fordi du vil tilmeldes hold med senere start, eller andre helårshold end de nævnte, skal du i stedet kontakte os, fx ved at sende en mail til stvl@hfc.dk.

Personoplysninger
(Felter med tegnet * SKAL udfyldes)
Alle for- og mellemnavne
Alle efternavne
Tro- og loveerklæring

Sætter du prik ved folkeskole, gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse, skal du vedhæfte eksamensbevis nederst. Har du en erhvervsuddannelse, skal du også vedhæfte folkeskolebeviset.


Fag som du allerede har bestået på samme niveau kan ikke tælle i SU.
Fag og niveau

† Står der fx (kræver C-niveau) efter dit valg, skal du herunder uploade eksamensbevis fra C-niveauet i samme fag.
Vedhæft eksamensbeviser eller andre dokumenter