Undervisnings[-]miljø

Læs om Efterslægten’s undervisningsmiljø og kursisttrivsel her

Kursisttrivsel

To kursister fra Kursistrådet fungerer som Efterslægtens undervisningsmiljørepræsentanter. De gennemfører jævnlige, grundige undersøgelser af undervisningsmiljøet – KTU, kursisttrivselsundersøgelse.

Her er spørgsmål både om hvordan bygninger, lokaler og it fungerer, og om hvordan stemningen og omgangsformen er. Altså både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

Seneste kursisttrivselsundersøgelse