OneNote Klassenotesbøger

Læs her om, hvordan du kommer på Teams eller SharePoint og får fat i OneNote Klassenotesbøgerne for dine fag.

OneNote Klassenotesbog er stedet hvor du finder undervisningsmaterialer, e-learning-opgaver m.m. Til daglig finder du dem i dit OneNote-app, men første gang du skal ind i en ny OneNote Klassenotesbog skal du via enten Teams (nye hold) eller SharePoint (gamle hold) for at få adgang til den, og derfra skal du ”pushe” den ind i programmet OneNote på computeren. Bemærk at indholdet i dine klassenotesbøger nok ikke er klar før første undervisningsdag, men bliver opdateret og synkroniseret løbende.

Teams eller SharePoint?

For alle hold der starter fra juli 2020 og frem ligger klassenotesbøgerne i Teams; se afsnittet lige herunder.

For alle hold der startede frem til februar 2020 ligger klassenotesbogen i SharePoint; se vejledning nederst på denne side hvis du ikke allerede har pushet dem.

Teams

For alle hold der starter fra juli 2020 og frem ligger klassenotesbogen i Teams. For at få fat i dine klassenotesbøger, skal du derfor først på Teams. Sammen med LUDUS Web (og mht. ældre indhold SharePoint) er Teams også vores intranet, hvor du finder forskellige informationer om din skolegang.

For at komme på Teams, skal du have skiftet koden til dit Efterslægten-login.

Derefter går du til siden teams.hfc.dk. (Der er også en flise i LUDUS Web der linker til siden.) Du logger på med din Efterslægten-Office 365-konto (husk at brugernavnet slutter med @hfc.dk).

Vi anbefaler dog, at du bruger Teams i Teams-app’en på din computer i stedet for i din browser; bl.a. virker videomøder bedre i app’en. Læse mere her!

Når du er kommet på Teams, finder du til venstre knappen Teams, som giver dig en oversigt over de teams du er med i. Her vil alle dine hold være tilgængelige senest ved skolestart. Når du klikker dig ind i et hold (et team), finder du klassenotesbogen som en fane øverst. Vi anbefaler, at du “pusher” den til din OneNote-app – se nedenfor.

SharePoint

For alle hold der startede frem til februar 2020 ligger klassenotesbogen i SharePoint, så for at få fat i dine gamle klassenotesbøger skal du på SharePoint. Sammen med LUDUS Web og Teams er SharePoint også vores intranet, hvor du finder forskellige informationer om din skolegang.

For at komme på SharePoint, skal du have skiftet koden til dit Efterslægten-login.

Derefter går du til siden sharepoint.hfc.dk. (Der er også en flise i LUDUS Web der linker til siden.) Du logger på med din Efterslægten-Office 365-konto (husk at brugernavnet slutter med @hfc.dk).

Hvis du nu får skærmbilledet herunder med overskriften ”Det virkede ikke”, skal du enten prøve igen i en anden browser, eller klikke på ”Klik her for at logge på dette websted med en anden konto”, derefter klikke ”Brug en anden konto”, og så logge ind med din Efterslægten-Office 365-konto.


[Dette er et screenshot. Du skal gå til sharepoint.hfc.dk for at kunne gøre som beskrevet.]

Når du er kommet på SharePoint, finder du til højre inforummet ”Kursistinfo”, hvor der ligger dokumenter om studie- og ordensregler, eksamen, IT-vejledninger, m.m. I forskellige sammenhænge linker vi til nogle af disse dokumenter. Hvis der kommer et login-billede når du klikker på disse links, er det altså din Efterslægten-Office 365-konto du skal bruge.

I midterste spalte på SharePoint-forsiden finder du dine hold. Klik dig ind i et hold, og find nederst til venstre linket ”OneNote Klassenotesbog”. Dette åbner holdets undervisningsmaterialer i OneNote Online.

Push en klassenotesbog!

Forudsætninger:

  • Du skal have programmet OneNote på din computer.
  • Du skal være logget på Teams (nye hold) eller SharePoint (gamle hold).
  • Du skal have åbnet klassenotesbogen som beskrevet i afsnittene ovenfor.


[Push en klassenotesbog fra Teams]


[Push en klassenotesbog fra OneNote Online]

Klik her på linket “Åbn i OneNote”, “Rediger i OneNote”, eller “Åbn i browser” og vælg “Åben i appen” i menubjælken øverst i OneNote Online eller Teams for at “pushe” klassenotesbogen til din OneNote-app (eller skrivebordprogram, som det nogle gange kaldes).

Når OneNote-app’en kører, kan du højreklikke på OneNote-ikonet i bunden af Windows- eller Mac-skærmen og vælge ”Fastgør til proceslinjen” (Windows) eller ”Indstillinger > Fastgør i dock” (Mac); så kan du let starte programmet igen via ikonet.

Når først dette er gjort for alle dine fag, kan du bare åbne OneNote-app’en på din computer for at få adgang – du skal altså ikke via Teams eller SharePoint hver gang.

 

Oversigt over skolens IT-løsningerVejledning til at søge IT-hjælpFliser