Bestyrelsen

Hvem er Efterslægtens bestyrelse?

Efterslægten er en selvejende institution under staten, ledet af en bestyrelse der har overordnet ansvar for institutionens drift og virksomhed – bl.a. udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet, forvaltning af midler, godkendelse af budget og regnskab, og at ansætte og afskedige rektor. Se bestyrelsens sammensætning og referater på hfc.dk.