Fordybelsestid

Skriftligt arbejde

Fordybelsestid er den tid du skal bruge på arbejdet med selvstændigt skriftligt arbejde. Den samlede fordybelsestid på en to-årig HF er mindst 300 timer (+100 på udvidet fagpakke). Når du får en skriftlig opgave, meddeler læreren dig hvor lang fordybelsestiden er for opgaven. Fordybelsestiden for god-kendte skriftlige opgaver indgår i vurderingen af din studieaktivitet.