Værdigrundlag

Ligeværd, respekt og tillid

På Efterslægten arbejder vi for et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde. Åbn boksene nedenfor, og kig på vores målsætning, værdigrundlag, mission og vision samt vores organisationsplan.

Målsætning

Værdigrundlag

Vision og mission

Ledelsesgrundlag - ledelsens holdningsmæssige fundament

Målsætning

Det er HF-Centret Efterslægtens mål at medvirke til, at kursisterne skaffer sig personlige, almene, sociale og faglige kompetencer, som giver dem forudsætninger for at gribe tidens udfordringer og for personligt at mestre livet i et demokratisk samfund.

Undervisningen og andre faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på Efterslægten skal medvirke til, at kursisterne bliver dygtige til

at formulere problemstillinger, løse problemer, analysere, abstrahere og overføre viden til nye områder
at tage initiativer, til at samarbejde, vise tolerance, tage stilling og udvise ansvarlighed, engagement og vedholdenhed – og derved opnår selvindsigt og selvtillid
at kommunikere, dvs. lytte, læse, formulere sig skriftligt og mundtligt og beherske brugen af it
at tilegne sig faglig viden, herunder viden om metoder og studieteknik
Strategiske mål
Efterslægten skal være kendt for sin uddannelseskultur drevet af engagerede og udviklingsorienterede medarbejdere, hvor kursisternes faglige, sociale og personlige udvikling er i centrum
Efterslægten skal være kendt for sin arbejdspladskultur, der er kendetegnet ved at tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere og ved at skabe rum for nytænkning
Efterslægten skal være garant for pædagogisk og didaktisk refleksion og udvikling af HF-uddannelsen
Efterslægten skal være kendt for sine gode og tidssvarende rammer og faciliteter for læring og samarbejde
Efterslægten skal tilbyde en bred vifte af tilrettelæggelser af HF-uddannelsen, som samlet tilgodeser individuelle forløb og er blandt områdets mest eftertragtede
Efterslægten skal være kendt for at støtte, motivere og udfordre kursisterne, så de hver især og i fællesskab kan realisere deres potentiale
Efterslægten skal med målrettet støtte til frafaldstruede kursister sikre høj gennemførelse af kursistens planlagte uddannelsesforløb
Efterslægten skal med udgangspunkt i sund drift, god likviditet og en solid balance sikre økonomisk stabilitet, der understøtter vores integritet

Efterslægtens organisation

Se oversigten her

Lovpligtige oplysninger – nøgletal

På Efterslægten arbejder vi målrettet med at nedbringe fraværet, da tilstedeværelse i undervisningen har stor betydning for det faglige udbytte. Men vi arbejder også målrettet med individuelle gennemførsels- og fastholdelsesstrategier, der sikrer, at alle vore kursister har de bedst mulige betingelser for at udfolde deres faglige potentiale.

Resultatet af dette arbejde afspejler sig blandt andet i at Efterslægten gennem årene ligger i den nationale top karaktermæssigt og med en signifikant høj løfteevne. Et gennemsnitlig fravær på 15% eller 20% kan lyde højt, men på Efterslægten er det sammenholdt med vores gode faglige resultater et udtryk for, at vi tager de nødvendige og individuelle hensyn, der sikrer, at mere end 250 kursister hvert år får den personlige sejr det er at dimittere med en HF-eksamen fra Efterslægten.

Uddannelse Fysisk fravær Skriftligt fravær
Samlet fravær - Skoleåret 2017-2018
2-årig hf 14,7 17,7
HF Enkeltfag 22,7 25,1
Samlet fravær 17,9 21,1