Værdigrundlag

Ligeværd, respekt og tillid

På Efterslægten arbejder vi for et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde. Åbn boksene nedenfor, og kig på vores målsætning, værdigrundlag, mission og vision samt vores organisationsplan.

Målsætning

Værdigrundlag

Vision og mission

Målsætning

Det er HF-Centret Efterslægtens mål:

  • Såvel på to årig HF som på enkeltfags-HF – at medvirke til, at kursisterne skaffer sig personlige, almene, sociale og faglige kompetencer, som gør dem i stand til at øve indflydelse på deres egen situation – og blive deltagere i et demokratisk samfund.

Undervisningen og andre faglige, sociale og kulturelle aktiviteter på Efterslægten skal medvirke til, at kursisterne:

  • Bliver i stand til at formulere problemstillinger, løse problemer, analysere, abstrahere og overføre viden til nye områder.
  • Bliver gode til at tage initiativer, til at samarbejde, vise tolerance, tage stilling og udvise ansvarlighed og engagement – og derved opnår selvtillid.
  • Kan kommunikere, dvs. lytte, læse, formulere sig skriftligt og mundtligt og beherske brugen af it.
  • Bliver i stand til at tilegne sig faglig viden, herunder viden om metoder og studieteknik.

Efterslægtens organisation

Se oversigten her

Lovpligtige oplysninger – nøgletal

På Efterslægten arbejder vi målrettet med at nedbringe fraværet, da tilstedeværelse i undervisningen har stor betydning for det faglige udbytte. Men vi arbejder også målrettet med individuelle gennemførsels- og fastholdelsesstrategier, der sikrer, at alle vore kursister har de bedst mulige betingelser for at udfolde deres faglige potentiale.

Resultatet af dette arbejde afspejler sig blandt andet i at Efterslægten gennem årene ligger i den nationale top karaktermæssigt og med en signifikant høj løfteevne. Et gennemsnitlig fravær på 15% eller 20% kan lyde højt, men på Efterslægten er det sammenholdt med vores gode faglige resultater et udtryk for, at vi tager de nødvendige og individuelle hensyn, der sikrer, at mere end 250 kursister hvert år får den personlige sejr det er at dimittere med en HF-eksamen fra Efterslægten.

Uddannelse Fysisk fravær Skriftligt fravær
Samlet fravær - Skoleåret 2017-2018
2-årig hf 14,7 17,7
HF Enkeltfag 22,7 25,1
Samlet fravær 17,9 21,1