Historien bag os

Et alternativ siden 1786

Den 4. marts 1786 dannedes på et møde i Drejers Klub i København Selskabet for Efterslægten, hvor “virksomme Borgere” ville “befordre og betrygge den tilvoksende Ungdoms Lyksalighed” for at “indprente dem sunde Begreber, gode Grundsætninger og nyttige Kundskaber, saa at de lære at kende og vænnes til at udøve deres Pligter” og “virke sin og bidrage til andres sande Lyksalighed”. Hermed lagde de grunden til Efterslægtselskabets Skole, i dag HF-Centret Efterslægten på Efterslægtsvej 5.

Navnet Efterslægten lyder for mange lidt underligt, men det har sin forklaring her helt tilbage i 1786. Stifterne af skolen mente at skolen skulle laves, ikke for deres egen skyld, men for deres efterkommere, altså slægterne efter dem selv – efterslægten.

Efterslægtens logoer: Non nobis

Hvordan forstår vi logoet i dag?

Spiren i en grafisk streg er nutidens billede af datidens olivengren i det gamle logo fra 1786 – symbolet på liv, fred og kundskaber. Vi ser det som vores bidrag til livslang læring – noget, der vokser frem og sætter spor både hos den enkelte og på samfundet. Og som du kan se, så har vi også hjertet med!

Navnet Efterslægten er helt centralt. Det hører tæt sammen med Efterslægtselskabets latinske motto, “Non nobis”, altså: ikke for os, men for dem efter os, efterslægten. Navnet bærer vores historie og værdigrundlag helt fra oplysningstiden til en moderne fortolkning om uddannelse til alle med udgangspunkt i et fællesskab og et fælles ansvar for fremtiden – for kommende generationer – efterslægten. Værdierne respekt, tillid og ligeværd har deres udspring i oplysningstidens menneskesyn, men de er ikke mindre aktuelle i dag.

Efterslægtens nye logo fra 2007 er resultatet af en spændende proces med mange fine bidrag fra elever, medarbejdere og professionelle grafikere. Et dommerpanel udvalgte 3 vinderforslag, som alle har elementer i det færdige logo.

Det ældste logo

Efterslægtens ældste logo med påskriften “Non nobis”, latin for “Ikke for os”, underforstået: ” – men til gavn for dem efter os (= efterslægten)”. Logoet har datoen 4. marts 1786, selskabets fødselsdag. Bemærk at spiren fras olivengrenen på dette logo er videreført i vore dages logo.

HF-Centrets første logo

Indtil 1991 var Efterslægten et gymnasium, men siden 1991 har her været HF-Center, sådan som logoet fra 1991- 2007 viste.

Vil du vide mere om Efterslægtens historie?

“Efterslægten – et alternativ siden 1786: Samfund og skole i 225 år” blev udgivet d. 4. marts 2011, da Efterslægten fyldte 225 år. Historiebogen kan købes på Efterslægten. “Luksusudgave” 300 kr., “Folkeudgave” 100 kr.

Endelig har du også muligheden for på Efterslægtens facebookside at se highlights fra historien på vores tidslinje.

Da Efterslægten fyldte 225 år i 2011, skrev Kristeligt Dagblad artiklen “Almendannelsens fødested har jubilæum”.