Studie- & Ordensregler

I. STUDIEAKTIVITET:

DET KRÆVER VI

Studieaktivitet er en forudsætning for at gennemføre en HF-uddannelse – og for at modtage SU.

AT VÆRE STUDIEAKTIV VIL SIGE

 • At du forbereder dig til undervisningen
 • At du møder frem – rettidigt – til undervisning
 • At du deltager aktivt i undervisningen, herunder virtuel undervisning, projektarbejde og ekskursioner
 • At du medbringer og bruger ”on-line devices” efter lærerens anvisninger
 • At du rettidigt afleverer selvstændigt udarbejdede skriftlige arbejder der opfylder de faglige krav
 • At du følger og kommenterer evt. fravær i LUDUS Web
 • At du deltager i prøveeksamen og eksamen

SÅDAN REGISTRERER VI DIN STUDIEAKTIVITET

 • Dit fremmøde bliver registreret i LUDUS Web
 • Vi registrerer når du har afleveret skriftligt arbejde
 • Når du har deltaget i virtuel undervisning
 • Når du deltager i prøveeksamen og eksamen

HVORDAN EVALUERER EFTERSLÆGTEN STUDIEAKTIVITET?

 • HF-2/Elever: Ledelsen, studievejleder og klasseteam mødes fire gange årligt og evaluerer samlet din studieaktivitet. Ledelsen beslutter advarsler, udmeldelser, indstilling til eksamen, oprykning og  U-status.
 • HF-E kursister: Ledelsen ”hører” to gange pr. semester dine faglærere angående din studieaktivitet. På baggrund af denne høring træffer ledelsen beslutning om advarsler, udmeldelser og SU-status.

HVORDAN SKAL DU DOKUMENTERE FRAVÆR?

 •  Du skal redegøre for alt fravær i LUDUS Web, også almindelige fraværsperioder (influenza, lægebesøg og lign.)
 •  Du skal dokumentere længerevarende fraværsperioder (en uge eller mere) med lægeerklæring eller anden dokumentation, som afleveres på Efterslægtens kontor (du betaler selv for lægeerklæringen).

HVAD SKER DER VED MANGLENDE STUDIEAKTIVITET?

 • Manglende studieaktivitet har en af følgende konsekvenser – normalt efter forudgående advarsel.
 • Du modtager advarsler og andre meddelelser fra Efterslægten som digital post.
 •  Tab af retten til SU
 •  Tab af retten til at gå til eksamen i et eller flere fag
 • Tab af retten til oprykning til næste klasse (ved gennemsnit på mindre end 02 og manglende udbytte af undervisningen generelt)
 • Udmeldelse af Efterslægten

 

II. Ordensregler:

 SÅDAN ER VI SAMMEN PÅ EFTERSLÆGTEN

På Efterslægten bidrager alle til et konstruktivt og humørfyldt arbejdsmiljø ved at anerkende hinandens ligeværd og udvise respekt og tillid i det daglige samarbejde.

DET BETYDER AT VI PÅ EFTERSLÆGTEN

 • Overholder Efterslægtens retningslinjer for ”God klasserums- og læringskultur”
 • Overholder reglerne for digital adfærd

OG DESUDEN AT VI

 • Rydder op efter os
 • Efterlever Efterslægtens ryge-, alkohol- og rusmiddelpolitik
 • Følger regler og anvisninger
 • Benytter computere til (studie-)fagligt arbejde
 • Holder os orienteret på LUDUS Web dagligt
 • Overholder rygeloven: røgfri skoletid og ingen brug af nikotinprodukter på og uden for skolen i skoletiden
 • Ikke optager (lyd og billede) i undervisningen uden forudgående aftale med læreren

HVAD SKER DER HVIS DU IKKE OVERHOLDER ORDENSREGLERNE?

Du får en mundtlig eller skriftlig advarsel.

I gentagelsestilfælde kan næste skridt blive at du bliver udmeldt af Efterslægten.