Efterslægtens bestyrelse

Hvad og hvem?

HF-Centret Efterslægten er en selvejende institution og ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Efterslægtens daglige ledelse står til ansvar over for Undervisningsministeriet og over for bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter at:

  • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for vores virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af vores midler
  • godkende vores budget og regnskab
  • ansætte og afskedige rektor

Rektor har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse over for bestyrelsen.

Bestyrelsen på Efterslægten

Efterslægtens bestyrelse

Bestyrelsen for Efterslægten har følgende medlemmer:

 

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeget ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeget ved selvsupplering

VAKANT, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Cleo Bilberg (2.a), elevrepræsentant med stemmeret

Leonora Amalie Nymann Strømsted (1.b), elevrepræsentant uden stemmeret

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Tania Sheikh Larsen, rektor (uden stemmeret)

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor (uden stemmeret)

Bestyrelsen kan kontaktes via rektor (tsl@hfc.dk)