Efterslægtens bestyrelse

Hvad og hvem?

HF-Centret Efterslægten er en selvejende institution og ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Efterslægtens daglige ledelse står til ansvar over for Undervisningsministeriet og over for bestyrelsen.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter at:

  • træffe beslutning om udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for vores virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af vores midler
  • godkende vores budget og regnskab
  • ansætte og afskedige rektor

Rektor har ansvaret for den daglige pædagogiske, administrative og økonomiske ledelse over for bestyrelsen.

Bestyrelsen på Efterslægten

Efterslægtens bestyrelse

Bestyrelsen for Efterslægten har følgende medlemmer:

 

Bent Kjærsgaard, bestyrelsesformand udpeget af Professionshøjskolen UCC

Mette Simonsen, repræsentant for Region Hovedstaden

Helle Rode Johansen, Københavns Professionshøjskole, udpeget ved selvsupplering

Ulrick Moesgaard, UU København, udpeget ved selvsupplering

VAKANT, repræsentant for Borgerrepræsentationen, København

Cleo Bilberg (2.a), elevrepræsentant med stemmeret

Leonora Amalie Nymann Strømsted (1.b), elevrepræsentant uden stemmeret

Line Holst Schelde, lektor, personalerepræsentant med stemmeret

Peter Westh, lektor, personalerepræsentant uden stemmeret

Tania Sheikh Larsen, rektor (uden stemmeret)

Som sekretær: Steen Langvad, vicerektor (uden stemmeret)

Bestyrelsen kan kontaktes via rektor (tsl@hfc.dk)

Referater og anden dokumentation

2024

Referat 20. marts. 2024

2023

Referat 13. november 2023

Referat 27. september 2023

Referat 14. juni 2023 (ekstraordinært)

Referat 24. maj 2023

Referat 22. marts 2023

2022

Referat 7. december 2022

Referat 21. september 2022

Referat 10. maj 2022

Referat 16. marts 2022

2021

Referat 22. september 2021

Referat 26. maj 2021

Referat 24. marts 2021

2020

Referat 2. december 2020    

Referat 23. september 2020

Referat 27. maj 2020           

Referat 23. marts 2020       

2019

Referat 12. december 2019

Referat 25. september 2019

Referat 22. maj 2019

Referat 20. marts 2019

2018

Referat 3. december 2018

Referat 29. september 2018

Referat 23 maj 2018

Referat 2 maj 2018

Referat marts 2018

2017

Referat 15. marts 2017

Referat 22. maj 2017

Referat 6. september 2017

Referat 4. december 2017

 

Forretningsorden og vedtægter

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens vedtægter

 

Rektors resultatløn

Resultatlønskontrakt 2022-23

Resultatlønskontrakt 2021-22

Resultatlønskontrakt 2020-21

Resultatlønskontrakt 2019-20

Resultatlønskontrakt 2018-19

Resultatlønskontrakt 2017-18

Resultatlønskontrakt 2016-17

Målopfyldelse Resultatlønskontrak 2022-23

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2021-22

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2020-21

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2019-20

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2018-19

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2017-18

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2016-17

Målopfyldelse Resultatlønskontrakt 2015-16