2-årig HF

Fuld HF-uddannelse på 2 år

HUSK ANSØGNINGSFRIST D. 1 MARTS. NB! DU SKAL SØGE VIA OPTAGELSE.DK

Det er sjovt, når det er seriøst

Du går i en klasse i to år med obligatoriske fag og valgfag samt en fagpakke som du vælger individuelt. På Efterslægten kan du vælge mellem HF-Classic og en række interesseklasser. På Efterslægten siger vi: “Det er sjovt når det er seriøst”.

Fagpakker

Ud over de obligatoriske fag og faggrupper skal du i 1.HF vælge et af disse fag: billedkunst, dans, design, drama, idræt, mediefag og musik (1. semester).

I 2. HF skal du desuden vælge en fagpakke (se skemaet herunder) og et valgfag (følger under skemaet). Her skal du vælge et højere niveau af de obligatoriske fag eller nye fag.

På hjemmesiden “Adgangskortet” kan du se om bestemte videregående uddannelser kræver specifikke valgfag og niveauer. Se Adgangskortet.

* UNI- fagpakke ‘hum’ og ‘nat’ tages sammen med alm. fagpakke, enten samtidig eller som et ekstra semester efter din toårige HF.

klassisk HF eller interesseklasse?

Når du vælger en 2-årig HF-uddannelse, skal du også tage stilling til om du vil gå i en HF-Classic eller en interesseklasse (det hedder “fagpakke” på ansøgningsskemaet). Fælles for Klassisk hf og interesseklasser er at, vi arbejder med at give dig gode studievaner, at vi kombinerer teori og praksis, og at vi arbejder på tværs af fagene.

I år har vi 10 1. og 10 2. HF-klasser. Til næste august starter 10-11 nye 1. HF-klasser.

 

Læs om optagelse på Uddannelsesguiden

Læs om HF-uddannelsens mål

Tjek dine muligheder for videregående uddannelser på ug.dk

Ansøg på optagelse.dk

Mål og indhold i de enkelte fag

I uddannelsesbekendtgørelsen for toårig HF kan du læse om hvert mål for og indhold af de enkelte fag på HF. Klik på bilaget til det fag du er interesseret i, på nedenstående link.

Hvis du er startet august 2017 eller senere:
Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser

Se video
om studielivet

Fagoversigt

Fag 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsgruppe: (historie, B religion C , samfundsfag C)
Naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C, geografi C)
Praktisk musiske fag - Du får ét fag . Bemærk! Idræt er bundet til idrætsklassen og musik eller medie er bundet til New York-klassen
Billedkunst
Mediefag
Musik
Dans
Design & Arkitektur
Drama
Idræt
Valgfag
Valgfag C til B el. B til A
Fagpakke
Fagpakke du vælger

Vil du gerne starte på skolen? kom i gang med det samme

Gå til Tilmelding