2-årig HF

På den 2-årige HF går du i en klasse, hvor du foruden fagpakken, som du selv har valgt, skal have en række obligatoriske (valg)fag.

Det er sjovt, når det er seriøst

På Efterslægten kan du vælge mellem en klassisk HF og en række såkaldte interesseklasser, hvor et bestemt tema er med til at definere skemaet.

På Efterslægten siger vi: “Det er sjovt, når det er seriøst”.

Fagpakker

Den 2-årige HF er delt op i fire semestre. På 1. semester i 1. HF skal du have en række obligatoriske fag og derudover vælge mellem billedkunst, mediefag, musik, dans, design, drama og idræt. På 2. semester har du kun obligatoriske fag.

I 2. HF skal du både vælge en fagpakke og et valgfag. Her skal du enten vælge et højere niveau af de obligatoriske fag eller nye fag.

Via Adgangskortet kan du se, om bestemte videregående uddannelser kræver specifikke valgfag og niveauer.

*UNI-fagpakkerne ‘hum’ og ‘nat’ tages sammen med alm. fagpakke – enten samtidig eller som et ekstra semester efter din 2-årige HF.

klassisk HF eller interesseklasse?

Når du vælger en 2-årig HF, skal du tage stilling til om, du vil tage uddannelsen som en klassisk HF eller gå i interesseklasse (det hedder “fagpakke” på ansøgningsskemaet).

Fælles for både klassisk HF og interesseklasser er, at vi arbejder med at give dig gode studievaner, at vi kombinerer teori og praksis, og at vi arbejder på tværs af fagene.

Læs om optagelse på Uddannelsesguiden

Læs om HF-uddannelsens mål

Tjek dine muligheder for videregående uddannelser på ug.dk

Ansøg på optagelse.dk

Mål og indhold i de enkelte fag

I uddannelsesbekendtgørelsen for den 2-årige HF-uddannelse kan du læse om hvert mål for og indhold i de enkelte fag på HF. Klik på bilaget til det fag, du er interesseret i, via dette link:

Bekendtgørelsen om de gymnasiale uddannelser (gælder, hvis du er startet i august 2017 eller senere)

Se video
om studielivet

Fagoversigt

Fag 1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Kultur og samfundsgruppe: (historie, B religion C , samfundsfag C)
Naturvidenskabelig faggruppe (kemi C, biologi C, geografi C)
Praktisk musiske fag - Du får ét fag . Bemærk! Idræt er bundet til idrætsklassen og musik eller medie er bundet til New York-klassen
Billedkunst
Mediefag
Musik
Dans
Design & Arkitektur
Drama
Idræt
Valgfag
Valgfag C til B el. B til A
Fagpakke
Fagpakke du vælger

Vil du gerne starte på skolen? kom i gang med det samme

Gå til Tilmelding