Hjemmeboende børn u. 7 år

Hvis du har hjemmeboende børn under 7 år, er du berettiget til SU med 17 timer.

Du skal give din studievejleder besked, og vi skal se dokumentation på, at du har hjemmeboende børn under 7 år.