Guide for forældre

Informationer og tips for forældre

Hvordan ser HF-uddannelsen egentlig ud? Hvad kan mit barn blive til med en HF-eksamen? Som forældre har man mange spørgsmål når man skal bistå sin søn eller datter i valg af ungdomsuddannelsen. På denne side har Efterslægten samlet en række informationer og gode tips for dig der gerne vil bakke op om dit barns valg.

Trivselsmåling

Translokation 2024

Ansøgning og optagelse

Hvad er det Efterslægten kan?

På Efterslægten deltager vi i den årlige trivselsmåling for alle elever på gymnasiale uddannelser. Det er undervisningsningsministeriet der udstikker rammerne for undersøgelsen. Resultaterne fra alle skolerne kan ses på undervisningsministeriets hjemmeside, ligesom de vil være tilgængelige på de enkelte skolers hjemmesider, når de bliver frigivet af ministeriet.

Trivselsmålingerne er anonyme, og der er ingen personer hverken på den enkelte institution, eller i ministieriet, der kan tilgå persondata i forbindelse med indsamling af data fra trivselsmålingerne.

Læs informationsbrev til forældre om trivslesmålingen via nedenstående link:

Forældrebrev trivselsmåling 2023