info om coronavirus

BEMÆRK! Undervisningen på Efterslægten er virtuel frem til 1. marts. Vi opdaterer denne side løbende.

r

FA

FAQ til kursister

 

Kontakt ved corona

 

mobile testcentre

 

Eksamener sommertermin 2021/22 

Eksamen afvikles pga. af restriktioner i sommerterminen 2021 på anderledes vilkår. Således er det ikke alle eksamener der afvikles. En samlet plan vil blive meldt ud.

 

Generelt
Myndighederne har bestemt, at fremmødeundervisning er suspenderet til d. 1. marts 2021. Al undervisning  gennemføres virtuelt. Vi opdaterer løbende denne side.

De almindelige bestemmelser for undervisning gælder. (Dvs. undervisningstilrettelæggelse og deltagelse)

 

Kontaktreduktion

Adgangen til skolen er begrænset.

 

Forberedelse/lektielæsning
Kan i perioden  ikke foregå i studiesalen,