info om coronavirus

BEMÆRK! Der er krav om at bære mundbind/eller visir på skolen. Brud på retningslinjerne kan medføre bortvisning.

Brev til  forældrer

FA

FAQ til kursister

 

Kontakt ved corona

 

Generelt
Myndighederne har bestemt at der skal være almindelig undervisning.
Det betyder, at alle kursister og ansatte starter skoleåret efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
De almindelige bestemmelser for undervisning gælder. (Dvs. undervisningstilrettelæggelse, deltagelse og fremmøde)

Afstandskravet mellem kursister i samme gruppe (klasser og hold) fraviges ved undervisning
Alle, der færdes på skolen, forventes at efterleve sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. forebyggelse af Covid-19:

 

Isolation
(Syge eller symptomramte bliver hjemme og kontakter deres læge og skolen)

 

Hygiejne er i fokus
(følg opslag med anbefalinger, lærerens anvisninger og brug spritdispensere til hænder. Der bliver gjort rent og afsprittet dagligt i undervisningslokalerne)

 

Kontaktreduktion
(Der er automatiske yderdøre og åbne døre på gange og trapper, ensretning af færdsels på gange og trapper, kantinekøer med afstandsmarkeringer, frokost i klasseværelser, reduceret antal spisepladser i kantine, afstand til andre på 1 m uden for undervisningslokale og faste arbejdsgrupper)
Kursister, der har symptomer, skal blive hjemme og kontakte deres læge og skolen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle der har symptomer (tør hoste, feber og vejrtrækningsbesvær) bliver testet.
Kursister, der er ”nær kontakt” til en smittet, kontakter egen læge og skolen.
Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle, der er ”nær kontakt” til en smittet bliver testet.
Efterslægten anbefaler, at alle kursister downloader og bruge appen: Smittestop.
Efterslægten samarbejder med den kommunale sundhedstjeneste i tilfælde af covid-19 på skolen.
Kursister, der er sendt hjem fra skole eller lægen pga. Covid-19, modtager fjernundervisning efter aftale.

 

Færdselsregler uden for klasselokalet:
Hold til højre på gange og trapper
Hold afstand på 1 m og vis hensyn

Der skal bæres mundbind og visir på fællesarealer. Også når man sidder ned. Man kan tage sit mundbind af, når man sidder ned og spiser i kantinen. I klasselokalet er det ok at tage mundbindet af.

 

Undervisning:
Læreren vil ofte bruge værnemidler, fx visir
Der kan være flere udendørsaktiviteter og virtuel undervisning
Der er faste pladser i lokalet
Der vil oftere være faste arbejdsgrupper
Undgå direkte fysisk kontakt, og hold så stor afstand som muligt
Hånddesinfektion: Afsprit dine hænder Jævnligt, – og ved ind- og udgang fra lokale

 

Frokost
Man spiser i det lokale, man har været i før frokostpausen. Hvis et nyt hold skal have undervisning i lokalet før frokostpausen er slut, spiser man uden for i det fri eller i kantinen. Der er et begrænset antal pladser i kantinen.
Man rydder ALT op efter sig ALLE steder.

 

Forberedelse/lektielæsning
Kan foregå i studiesalen, hvis afstandskravet kan overholdes.
Brug kun din egen computer.

 

Frikvarter og pauser
Hold afstand til alle, mindst 1 m og brug hele skolens område til at være på
Undgå fysisk kontakt
Bliv så vidt muligt sammen med din klasse/dit hold
Hånddesinfektion når du går ud og ind.