info om coronavirus

Vi opdaterer denne side løbende.

r

FA

FAQ til kursister (OPDATERET d. 4. maj)

 

Kontakt ved corona

 

mobile testcentre

 

Eksamener sommertermin 2021/22 

Eksamen afvikles pga. af restriktioner i sommerterminen 2021 på anderledes vilkår. Således er det ikke alle eksamener der afvikles. Planen er udmeldt d. 1. maj. Eksamener der er aflyst, afløses af standpunktskarakterer. For nærmere information herom, se FAQ

 

Genåbning

Fra d. 6. april åbnes der  for fysisk fremmøde-undervisning  med mulighed for 50 % fremmøde.  Der skal fremvises et negativt coronatestresultat, der ikke er mere end 72 timer gammelt fra prøvetagningstidspunktet. Testkravet gælder både i forbindelse med undervisning og i forbindelse med eksamen. Ved manglende test føres kursisterne fraværende. Se spørgsmål og svar i forbindelse med den gradvise genåbningsplan i vores FAQ ovenfor.

 

Testcenter på Efterslægten

Fra og med uge 15 er der mulighed for få en superviseret selvtest på skolen. Hold, der fremmøder, er skemalagt i testcentret, så det er muligt at deltage i den skemalagte fremmødeundervisning. Tidspunkter fremgår af LUDUS-skemaet.

Der er desuden åben testtid for ansatte og kursister mandag-onsdag 10-13 i testcentret.

 

Kontaktreduktion

Adgangen til skolen er begrænset efter en særlig plan, og det er obligatorisk at bære mundbind for alle der færdes på skolen.

 

Forberedelse/lektielæsning
Kan i perioden  ikke foregå i studiesalen,