Efterslægten

Hvorfor hedder vi Efterslægten?

Vores officielle navn siden 1991 er “HF-Centret Efterslægten”. Institutionen har rødder helt tilbage til 1786, hvor “Efterslægtselskabet” grundlagde en skole for borgerskabets sønner. Skolen flyttede fra den indre by, via Frederiksberg, og endelig i 1940 til de nuværende bygninger.
Hvis du vil læse mere om skolens lange og spændende historie, kan du købe historiebogen om Efter-slægten i bogdepotet.
Efterslægten er rammen om alle slags HF-undervisning. Her kan du gå til stort set alle fag, på flere niveauer, om dagen og om aftenen eller på nettet (HF E-learning.) Undervisningen er organiseret med faste skemaer eller som enkeltfagsundervisning. Tilsammen er der over 1500 kursister på Efterslægten.