Arbejdsmiljø

Læs om vores arbejde med det sunde fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Eleverne har egne undervisningsmiljørepræsentanter som varetager dit fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt dine sikkerhedsmæssige interesser. Elever, lærere og ledelse samarbejder om undervisningsmiljøet.
Du kan få indflydelse på arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejde på Efterslægten ved at henvende dig til din undervisningsmiljørepræsentant via elevrådet. Din egen sikkerhed varetager du bedst ved at sætte dig ind i sikkerhedsbestemmelser og -påbud på Efterslægten.