Deltager-

betaling

Læs om hvad de forskellige uddannelser koster

HF-2-klasserne er gratis. HF-enkeltfag er billig, 550 el. 1400 kr. pr. fag. Der er dog fuld deltagerbetaling hvis du i forvejen har en videregående uddannelse – se hfc.dk. Hvis fagene indgår i en hel HF-eksamen eller pakke, kan du i nogle tilfælde få refunderet deltagerbetalingen (gem kvitteringerne) primo februar, hhv., primo september.