Fællestimer

 

Samling

Er en del af undervisningen. Der er mødepligt for HF-2-klasserne; HE-E-hold deltager efter aftale mellem lærer og hold. Det er en selvfølge at alle deltagere i fællesarrangementer udviser respektfuld adfærd over for optrædende og andre.