Forsikring

 

Ansvar

Som kursist er du kun dækket af dine egne forsikringer (fx familieforsikring) – Efterslægten har ikke noget ansvar. Værdigenstande du har med, har du med på eget ansvar, også fx ved omklædning i idræt. Dog er du dækket af arbejdsskadeforsikringen hvis du kommer ud for et uheld under en øvelse i fx kemi el. fysik.