Klassenotesbøger

Se OneNote Holdnotesbøger. (Det som nu hedder Holdnotesbøger, kaldte vi – og Microsoft – tidligere for Klassenotesbøger.