Har du
spørgsmål?

I studievejledningen kan du få hjælp til at træffe det rette studievalg

Efterslægten: Et alternativ siden 1786

Historie Efterslaegten

 

Efterslægten har en lang historie. Helt tilbage til 1786, hvor en gruppe mænd grundlagde "Efterslægtselskabet" for at lave en skole for borgerskabets sønner. Siden er der sket rigtig meget.

Den 4. marts1786 dannedes på et møde i Drejers Klub i København Selskabet for Efterslægten, hvor "virksomme Borgere" ville "befordre og betrygge den tilvoksende Ungdoms Lyksalighed" for at "indprente dem sunde Begreber, gode Grundsætninger og nyttige Kundskaber, saa at de lære at kende og vænnes til at udøve deres Pligter" og "virke sin og bidrage til andres sande Lyksalighed". Hermed lagde de grunden til Efterslægtselskabets Skole, i dag HF-Centret Efterslægten på Efterslægtsvej 5.

Navnet Efterslægten lyder for mange lidt underligt, men det har sin forklaring her helt tilbage i 1786. Stifterne af skolen mente at skolen skulle laves, ikke for deres egen skyld, men for deres efterkommere, altså slægterne efter dem selv – efterslægten. Se også Efterslægtens logo: Non Nobis.

Hvis du er mere interesseret i Efterslægtens lange historie, kan du kigge ind på www.efterslaegten.dk - her kan du registrere dig som bruger, eller du kan logge ind som gæst:

- Brugernavn: Kigind

- Adgangskode: 12345

 

"Efterslægten - et alternativ siden 1786: Samfund og skole i 225 år" blev udgivet d. 4. marts 2011, da Efterslægten fyldte 225 år. Historiebogen kan købes på Efterslægten. "Luksusudgave" 300 kr., "Folkeudgave" 100 kr.

Endelig har du også muligheden for på Efterslægtens facebookside at se highlights fra historien på vores tidslinje.

Da Efterslægten fyldte 225 år i 2011, skrev Kristeligt Dagblad artiklen "Almendannelsens fødested har jubilæum".