Gå direkte til tidsbestilling hos vores studievejledere

Forældreinfo

 

HF-Enkeltfag

Start til august eller januar: Du kan tilmelde dig nye hold helt frem til kursusstart (hvis der er plads).

> Mens du overvejer hvilke hold du skal følge på Efterslægten, kan du orientere dig her

> Eller led efter specifikt fag her

> Eller bestil tid til en samtale her

 

Toårig HF

Ansøgningsfrist var d. 1. marts. Kontakt gerne vore studievejledere. De kan altid finde en god løsning på dine studieønsker.

> Benyt ansøgningsskema, som du kan hente her

> Læs mere om toårig HF, optagelse og adgangskrav

> Eller bestil tid til en samtale her

 

Net-HF

Start til august eller januar, og arbejd med et eller flere HF-fag direkte på nettet

> Læs mere om Net-HF.

> Gå direkte til elektronisk tilmelding

 

 

 

 

Det kommer ikke til at berøre dig som allerede er optaget på HF på Efterslægten, at et flertal i Folketinget d. 3. juni vedtog et forlig om gymnasie- og HF-reform.

HF på Efterslægten giver dig fortsat adgang til alle videregående uddannelser, korte, mellemlange og lange. Faktisk fortsætter 39 % af Efterslægtens studenter på lange videregående uddannelser.

Der er fortsat ingen karakteradgangskrav til HF - først fra 2018.

HF er med andre ord som det hele tiden har været, både for dig som er i gang med din HF, og for dig som starter til august, eller søger ind på HF-enkeltfag frem til januar 2017.

Reformen berører altså ikke dig.

Inden du vælger din uddannelse, vil du sikkert gerne se hvad Efterslægten er for et sted. Du har muligheden for at følge en undervisningsdag efter eget valg eller få en guidet tur på Efterslægten.

Det giver en tro på sig selv, at man godt kan gå i skole igen selv om det ligger nogle år tilbage.

Om Efterslægten

Non nobis

Efterslægten er et moderne HF-center - med en lang historie - helt tilbage fra 1786. Vidste du for eksempel

- at Efterslægten var den første skole der indførte idræt som et fag på skoleskemaet?

- eller at det var på Efterslægten at man opfandt frikvarteret?

- eller at en tidligere elev fra Efterslægten blev konge af Island?

Læs mere

Nyheder om Efterslægten

Har du
spørgsmål?