Rektor ønsker godt nytår

1. januar 2020 · 00:00

Godt nytår fra Efterslægten!

Her hvor et nyt årti tager sin begyndelse er det anledning til både et tilbageblik på det seneste årti og et kig ind i det kommende år.

Funklende nye og tidssvarende rammer

Året 2010 var skelsættende for Efterslægten. Vi fik mulighed for at købe bygningerne og fik dermed også ansvar for bygningsdrift og vedligeholdelse. Det har været en stor og meget tilfredsstillende opgave at få rådet bod på mange års vedligeholdelsesefterslæb og skabe attraktive og inspirerende rammer for nutidens undervisningsformer. Vi har bygget en fantastisk idrætshal og udnyttet de gamle gymnastiksale til lækre studieområder og nye undervisningslokaler. Alle klasserum er nymalede og forsynet med topmoderne it-faciliteter. Og så har vi toppet det hele med verdenskunst af multikunstneren FOS og maleren Arne Haugen Sørensen. Kort sagt: Vi er meget stolte af at kunne tilbyde unge og voksne de bedst tænkelige rammer for deres uddannelse. Og vi er meget glade for, at vi nåede vores mål inden omprioriteringsbidraget og andre besparelser kastede sine skygger over økonomien. Vi er heldigvis fortsat velkonsoliderede og står solidt på banen som lokalområdets største uddannelsesinstitution for unge og voksne.

Klima og miljø på dagsordenen

På Efterslægten prioriterer vi at bidrage til klimamålene – både i vores energiforbrug og ved at sætte fokus på udfordringerne i undervisningen. Allerede til sommer opretter vi en ”klimaklasse”, hvor miljø og bæredygtighed vil være et gennemgående tema i undervisning og aktiviteter ud af huset.

Vores energiforbrug bliver for en meget stor del understøttet af vores solcellepark på taget af idrætshallen, og vi sparer på vandet ved at opsamle regnvand i store, nedgravede tanke, som vi bruger til toiletskyl. Vi tænker også her på de kommende generationer – på efterslægten!

Flere politibetjente og pædagoger – måske er det noget for dig at skifte spor?

Der er hårdt brug for flere politibetjente og for flere pædagoger indenfor en kort årrække, så der er gode udsigter for job, hvis man uddanner sig indenfor disse to områder. På Efterslægten støtter vi op og tilbyder et-årige uddannelsespakker for voksne, der ønsker en hurtig og seriøs forberedelse til studierne og drømmejobbet. Med politipakken og pædagogpakken bliver du studieklar sammen med ligesindede, der også ønsker at bidrage til disse vigtige velfærdsopgaver. Vores studievejledere er klar til at hjælpe dig godt på vej, også hvis bu blot mangler at tage nogle enkelte fag.

Det er eftertragtet at være efterslægter

2010’erne har været særdeles fremgangsrige for Efterslægten. Vi har været begunstiget med stigende søgning og nogle af landets bedste eksamensresultater, herunder signifikant høj løfteevne. Vi tilbyder en lang række af klasser med særlige temaer, som giver kursisterne et helt særligt interessefællesskab. Og det er netop vores unikke tilrettelæggelser af hf-uddannelsen og vores læringsmiljø, der gør Efterslægten til en meget eftertragtet uddannelsesinstitution, ja vi er nu Danmarks mest søgte HF-kursus. Vi er også rigtigt stolte af, at vi i sommeren 2019 kunne dimittere mere end 300 glade studenter og sende dem videre i livet med en rigtig god ballast af faglighed og almendannelse. En meget stor andel af studenterne fra Efterslægten benytter deres eksamen til en videregående uddannelse. Ca. 50% vælger en professionsbacheloruddannelse (lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut eller lignende). Ca. 40% vælger en universitetsuddannelse (jurist, ingeniør, gymnasielærer, læge eller lignende). Og ca. 10% vælger en kortere videregående uddannelse på et erhvervsakademi. HF-uddannelsen åbner døre til alle videregående uddannelser!

Året der kommer – informationsaften den 13. januar 2019 kl. 19

På baggrund af den store søgning til hf-uddannelsen på Efterslægten opretter vi også 11 nye klasser til sommer. Vi forventer fortsat stor søgning til vores særlige interesseklasser, som man kan høre mere om, når vi åbner dørene mandag den 13. januar 2020 kl. 19 til vores informationsaften. Sidste år udvidede paletten med interesseklassen ” Samfund, sundhed og sygepleje” for dem der gerne vil sætte perspektiv på velfærdssamfundet eller drømmer om en uddannelse under dette tema. Studierejsen for denne klasse går til Canada i efteråret 2020. Jeg kan godt afsløre, at vi gentager denne succes og opretter endnu en klasse til sommer – sammen med Klimaklassen, Idrætsklassen, Film & Musik i New York, Efterskoleklassen, World Aid, Voksenklassen og de klassiske hf-klasser.

Hf giver mulighed for optagelse af uddannelsesparate elever fra 9. og 10. klasse og for dem, der har været ude og samle erfaring og energi til en gymnasial uddannelse. Vi håber, at rigtig mange modne og målrettede unge og deres forældre vil lægge vejen forbi Efterslægten og høre om vores uddannelsestilbud, opleve vores studiemiljø, møde vores dygtige kursister og få en snak med lærere, studievejledere og rektor.

Der bliver også mulighed for en rundvisning. Vi byder på en fantastisk idrætshal med dansesal og fitnessfaciliteter, en spændende studiesal med bibliotek og arbejdspladser til kursisterne, mange nye moderne undervisningslokaler, et meget attraktivt udemiljø med kunstgræsbane og de uforlignelige kunstværker i verdensklasse.

 

Efterslægten ønsker alle et godt og lykkebringende nytår 2020!

Anne Frausing

rektor