Alarm

Hvad gør du i tilfælde af brand?

Orientér dig på opslagene i de enkelte lokaler. Ved brand el.lign. ringer klokken med korte intervaller over lang tid, og der bliver brugt alarmmegafoner på gangene. I aulaen (inkl. lokale 6), NOBIS, villaen og studiesalsfløjen alarmeres der med talevarsling: Følg instrukserne i højttaleren. Læreren samler kursisterne og giver instrukser om evakueringen som du skal følge. Gå sammen med læreren til nærmeste trappe/udgang og ud til samlingspladsen (vent til andre fra etagerne ovenover har passeret). Hold sikkerhedsafstand til bygningerne, og bliv sammen som gruppe så læreren kan tælle jer.
Er du i et lokale uden lærer, skal du straks begive dig til nærmeste udgang og forlade bygningen.
Ledelse og skolebetjente leder evakueringen og giver på samlingspladsen information om evakueringens videre forløb. Du må ikke forlade samlingspladsen eller gå ind i bygningen før ledelsen har givet tilladelse. Mindst en gang om året afholder vi en brandøvelse hvor kursister og lærere træner i at evakuere bygningen.