Dimitterede

Se hvordan det er gået for de dimitterede i årgangene før dig

Hvor mange bliver færdige?

Statistikken nedenfor fortæller lidt om fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens. Men den fortæller ikke om at nogle kursister som er begyndt på den toårige HF, ender med at afslutte med enkeltfag.

Se statistikken

Hvor går de hen efter Efterslægten?

Følgende statistik fortæller om Efterslægtens HF’eres overgang til anden uddannelse efter HF-eksamen.

Se seneste opgørelse over Efterslægtens studenter på de videregående uddannelser

Se alle Undervisningsministeriets tal her