Dispensationer

& støttemuligheder

Hvis du har specifikke vanskeligheder med at leve op til bekendtgørelsens krav (fx et handicap), har du mulighed for at søge dispensation fra gældende eksamensregler. Det kan dreje sig om tilladelse til særlige hjælpemidler til mundtlig eksamen eller til forlænget forberedelsestid.
Hvis du vil søge dispensation, skal du henvende dig til studievejlederen senest 15/9 (vintereksamen) eller 31/1 (sommereksamen). Studievejlederen vil vejlede dig om det videre forløb. Det er rektor der skal bevillige dispensationen.
Hvis du har et dokumenteret fysisk eller psykisk handicap, er der mulighed for at søge støttetimer via SPS-systemet.
Hvis du har dokumentation på ordblindhed eller lignende, er der mulighed for at ansøge om en særlig it-rygsæk via SPS. Henvend dig til studievejledningen hvis du ønsker at høre mere om dette