Evaluerings[-]praksis

Læs om den faglige evaluering af kursisterne, undervisningen og kursisternes trivsel

Faglig evaluering af kursisterne

Kursisterne på den toårige hf og på politi- og pædagogpakkerne evalueres én gang hvert semester af deres faglærere. Evalueringen skrives ind i kursistens studiebog og danner grundlag for en faglig samtale med den enkelte lærer samt en tutorsamtale. Vores enkeltfagskursister evalueres én gang i løbet af et kursus men evalueringsmodellen skifter afhængig af fag, niveau og kursistsammensætning.

På HF-E learning bliver kursisten evalueret efter hvert af de 8 moduler i løbet af et kursus. Formålet med de faglige evalueringer er at hjælpe kursisten til at forstå og tage ansvar for sin egen progression.

Evaluering af undervisningen

På Efterslægten evaluerer alle lærere deres egen undervisning og tilrettelæggelse sammen med kursisterne mindst tre gange i semesteret, således at alle fag evalueres efter følgende model:

 1. Der foretages en evaluering af en enkeltstående lektion
 2. Der foretages en evaluering af studiemiljøet på holdet
 3. Der foretages en evaluering af et længere forløb eller projekt

Evaluering af kursisternes trivsel

Hvert andet år gennemfører Efterslægten en stor Kursisttrivselsundersøgelse (KTU) hvor vi måler kursisternes trivsel og tilfredshed på følgende områder:

 • Undervisningen
 • Underviserne
 • Organisering
 • Studievejledning
 • Egen motivation
 • Fysisk miljø
 • Socialt miljø
 • Fagligt miljø
 • Æstetisk miljø

Resultaterne af målingerne i KTU’en bruges af lærere og af ledelsen til at prioritere nye indsatsområder og opstille mål for vores fælles handlings – og udviklingsplaner.

De løbende trivsels- og tilfredshedsmålinger opfylder ministerielle krav til gennemsigtighed og åbenhed.

Seneste KTU

Efterslægtens evalueringskalender