MERIT

 

 

Hvis du har en karakter fra en anden gymnasial uddannelse for et fag som du ønsker skal indgå i dit hele HF-eksamensbevis, skal du kontakte en studievejleder snarest. Ansøgning på skemaet “Meddelelse om merit” senest ultimo januar.