MOBILTELEFON

 

 

Pa Efterslægten er det en selvfølge at mobiltelefoner ikke er fremme i undervisningen. Derfor er der i lokalerne opstillet mobilhoteller. På biblioteket, i studiesalen, ved fællesarrangementer eller andre steder hvor de kan være til gene for andre skal telefonen være lydløs i tasken. Husk at skrive dit mobilnummer ind i LUDUS Web. Til eksamen må du ikke medbringe telefon.
Kursister skal ALTID følge lærerens anvisning omkring brugen af mobiltelefon.