klasserums-kultur i teams

 

For at blive noteret ”tilstedeværende” i den virtuelle undervisning skal følgende krav opfyldes:

  • Kamera  skal være tændt, når du har Teamsundervisning (du kan sløre din baggrund).
  • Mikrofonen skal være tændt ved behov.
  • Aktiv deltagelse i undervisningen efter lærerens anvisninger, herunder aflevering af løste opgaver.
  • Påklædt i almindeligt tøj og alene i videobilledet.
  • Du taler ikke i telefon, når der er Teamsundervisning.

Efterslægtens ledelse