Adgangskrav til 2-årig HF

 Ansoegning Optagelse HF Efterslaegten

 

Hvordan kommer du på toårig HF?

For at blive optaget på den toårige hf skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Og du skal være erklæret uddannelsesparat. 

Ansøgningsfrist 1. marts 2019.

Du skal søge optagelse på www.optagelse.dk

Du kan læse mere om de nye optagelsesregler for HF på:

Undervisningsministeriets hjemmeside

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse

Udskriv optagelsesblanket her

 

> Behandling af personoplysninger