Adgangskrav til 2-årig HF

 Ansoegning Optagelse HF Efterslaegten

 

Hvordan kommer du på toårig HF?

For at blive optaget på den toårige hf skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt flere af folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Og du skal være erklæret uddannelsesparat. 

Ansøgningsfrist 1. marts 2018.

Du skal søge optagelse på www.optagelse.dk

Hvis du går i skole, vejleder din skole dig med uddannelsesplan og ansøgning

 

Der er to måder at blive optaget på, afhængig af om du søger direkte fra folkeskolen, eller om du har været ude af folkeskolen i mindst ét år.

1. Du kan søge optagelse på Efterslægten hvis du

  • afslutter 9. eller 10. klasse i 2018 med en uddannelsesplan som erklærer dig uddannelsesparat
  • har aflagt folkeskolens obligatoriske 9. klasseprøver og bestået folkeskolens afgangseksamen
  • som tommelfingerregel skal dit karaktergennemsnit være min. 4
  • vi forudsætter at du har fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog

2. Eller du kan blive optaget via en optagelsessamtale med en af Efterslægtens studievejledere (husk dine papirer og beviser). Studievejlederen skal så vurdere din egnethed. Dette kan ske fx hvis du har afsluttet folkeskolen for mindst ét år siden.

 

Ansøgningsskema

Hvis du ønsker Interesseklasse: Markér den interesseklasse du ønsker, på ansøgningsskemaet/uddannelsesplanen. Angiv dit valg af 1. HF valgfag. Hvis du ønsker Standard-HF: Marker at du ønsker “Standard-HF”, og angiv dit valg af 1. HF-valgfag.

Ansøgningsfristen er 1. marts. Du søger om optagelse enten gennem din folkeskole og UU (hvis du er under 18) eller på optagelsesskemaet på optagelse.dk. Du kan også printe et skema (nederst på denne side) eller få et på kontoret her på Efterslægten. Hvis du ansøger direkte til Efterslægten, bekræfter vi modtagelsen af din ansøgning pr. mail.

Du får endelig besked om optagelse i slutningen af maj.

 

Optagelsessamtale

Når vi har modtaget din ansøgning, vurderer vi om du skal indkaldes til en optagelsessamtale hos en studievejleder. Det er ikke en optagelsesprøve, men en samtale om din uddannelsesparathed dvs. dine faglige, personlige og sociale forudsætninger. Samtalen varer ca. 15 minutter. På baggrund af denne samtale og dine eksamenspapirer afgør studievejlederne og rektor om du er parat til HF. Hvis vi er i tvivl, vil du blive indstillet til en optagelsesprøve eller en faglig test. Faglig test er en prøve i et enkelt eller to fag i forbindelse med optagelsessamtalen.

VIGTIGT

Du skal vedlægge kopi af dine tidligere eksamensbeviser. Hvis du er under 18, skal du også vedlægge din uddannelsesplan.

Ansøgningsfristen er 1. marts. Men Efterslægten har altid et tilbud der kan passe til dig. Kontakt studievejlederne. 

> Udskriv Uddannelsesplan (ansøgningsskema)

> Søg om optagelse direkte på optagelse.dk

> Hvordan fungerer optagelsesproceduren (Region Hovedstaden)?

> Behandling af personoplysninger 

 

Skriftlig Eksamen Responsive 12

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat af egen skole og UU inden du søger ind på HF, skal du til uddannelsesparathedsprøve og eventuel efterfølgende samtale.

Prøven er skriftlig og finder sted:

Onsdag d. 4. april

 

Hvis du har HF-Centret Efterslægten som 1. prioritet) og skal til uddannelsesparathedsprøve, skal du møde til den skriftlige prøve onsdag den 4. april 2018. 

Prøven foregår på HF-Centret Efterslægten, og du SKAL medbringe det fremsendte brev samt pas eller anden ID med billede på.

Du skal til prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, og prøverne er skriftlige. Der er afsat 40 minutter til hvert af fagene, og alle tre fags opgaver udleveres ved prøvens begyndelse.

I dansk må du gerne bruge en dansk ordbog. I engelsk må du bruge engelsk-dansk og dansk-engelsk ordbog. I matematik må du bruge lommeregner. Disse hjælpemidler skal du selv medbringe hvis du vil bruge dem.

Alle opgaver skal skrives i hånden.

Ansøgere der efter prøven skal til samtale, får mail fra HF-Centret Efterslægten. Mailen bliver sendt fra Efterslægten senest den. 6.april 2018. Samtalerne finder sted mandag den 9. april 2018 på HF-Centret Efterslægten.