Alkohol- og rusmiddel-politik for elever og kursister

 

  • Du skal overholde gældende lovgivning omkring rusmidler
  • Du må ikke indtage alkohol i skoletiden, og du må ikke være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, jvf. skolens ordensregler.
  • Skolen kan i særlige tilfælde ved stikprøvekontrol sikre, at denne regel overholdes
    I forbindelse med undervisning på andre lokaliteter end skolens område, fx i forbindelse med ekskursioner, gælder skolens ordensregler.
  • I forbindelse med ekskursioner træffes aftale mellem rektor, lærere og elever/kursister og evt. forældre om regler for indtagelse af alkohol uden for undervisningstiden
  • Sociale og kulturelle arrangementer uden for undervisningen finder sted under former, hvor indtagelse af alkohol begrænses
  • Fester arrangeres efter retningslinjer, der er aftalt mellem rektor og elev/kursistråd. I forbindelse med skolens fester udskænkes ud over sodavand kun drikke med lav alkohol procent (max 5 %). Der er forbudt selv at medbringe drikkevarer til skolens arrangementer. Vagter ved indgangen kan kontrollere, om der medbringes drikkevarer
  • Skolen udskænker ikke alkohol til stærkt berusede elever. Skolen afviser stærkt berusede eller rusmiddelpåvirkede elever/kursister og træffer foranstaltninger for de pågældende elever/kursister med henblik på hjemsendelse
  • Skolen har et beredskab til rådighed, der kan tage hånd om elever/kursister, der måtte have et misbrugsproblem