Fravær

 

 

Tilstedeværelse og fravær

Dine lærere registrerer dit fremmøde i LUDUS Web.
Her kan du og dine lærere løbende følge dit fravær i alle fag, og her skal du anføre årsagerne til dit fravær. Længere fraværsperioder skal dokumenteres med lægeerklæring el.lign. – kontakt en studievejleder. HF-E: Bemærk at fravær i en hel måned fører til udmeldelse.