Karakterer

Se karakterskalaen og hvad vores kursister får i karakterer

Hvad får vores kursister i karakter?

På HF får du kun karakter til eksamen – ingen standpunktskarakterer eller årskarakterer.

Hvert år offentliggør Undervisningsministeriet oversigter over karaktererne ved de gymnasiale eksamener. På linket nedenfor kan du selv kigge i karaktererne, fordelt på uddannelse, fag, niveau og evalueringsform.

Se karakteroversigten her

Du kan få bonus på dine karakterer

I to tilfælde kan du gange dit karaktergennemsnit op, nemlig hvis du tager et eller to ekstra fag på A-niveau, eller hvis du bruger din HF-eksamen til at søge optagelse i kvote 1 senest to år efter du har afsluttet eksamen. Hvis du er i tvivl om detaljer om dit gennemsnit, er det altid en god idé at kontakte en af Efterslægtens studievejledere eller uddannelseschefer. Læs evt. mere her.

Bemærk at hvis du tager flere fag på A-niveau, er det os på Efterslægten der forhøjer dit gennemsnit på dit eksamensbevis. Hvis du søger ind inden for to år, er det dit kommende uddannelsessted som giver dig bonusen.

Karakterskalaen

Det kan være vanskeligt at udregne sit gennemsnit – kontakt en af uddannelsescheferne hvis du er bare lidt i tvivl. Se den nye 7-trinsskalaen herunder og læs mere om den på Undervisningsministeriets hjemmeside. Se også oversættelsesskalaen fra den gamle 13-skala til den nye 7-trinsskala nederst på siden eller her.

* På eksamensbeviset efterfølges talkarakteren af et bogstav fra den internationale ECTS-skala.

Karakter Betegnelse Beskrivelse ECTS *
7-trinsskalaen
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer om­fattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mang­ler B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. F

Oversættelsestabel

Hvis du fra din skoletid er vant til den gamle “13-skala”, kan det være meget godt at kunne “oversætte” mellem de to skalaer. Brug nedenstående skema:

Gammel skala - 13-skalaen Ny skala - 7-trinsskalaen
Oversættelsestabel
13 12
11 12
10 10
9 7
8 7
7 4
6 02
5 00
03 00
00 -3