Kursistguide: HF-eksamen

Eksamen HF Efterslaegten

 

Det slutter med eksamen

På HF på Efterslægten skal du til eksamen i alle fag. Det hører du meget mere om fra dine lærere, men her på siden kan du finde de vigtigste regler og rammer omkring eksamen - og se hvordan det er gået for årgangene før dig.

Du skal til eksamen i alle fag – det er noget af det særlige ved HF. Du får ikke årskarakterer, men undervejs i undervisningen evaluerer du sammen med dine lærere din egen læring og undervisningen.

Seneste eksamenskarakterer Efterslægten og hele landet (Undervisningsministeriet).

 

UNDERVISNINGSBESKRIVELSER

Er du censor? 

> Find eksamensinformation her (i boksen "For censorer")

 

HVAD SKAL DU KUNNE TIL EKSAMEN?

Mål og krav for hver enkelt fag fremgår af undervisningsbekendtgørelserne. Her er der et bilag for hvert fag og niveau med de faglige mål. 

> HF-Bekendtgørelsen (for nuværende 2. HF)

> Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser (for nuværende 1. HF - kapitel 2)

> HF-Enkeltfagsbekendtgørelsen (for HF-E-kursister startet før august 2017)

> Bekendtgørelse om gymnasiale uddannelser (for HF-E-kursister startet efter aug.´17 - kap. 3)

> Stx-bekendtgørelsen (A-niveau-fag)

> Efterslægtens råd og regler for eksamen (pdf)

På HF får du kun karakter til eksamen - ingen standpunktskarakterer eller årskarakterer.

Det kan være vanskeligt at udregne sit gennemsnit - kontakt en af uddannelsescheferne hvis du er bare lidt i tvivl. 

> Oversættelsestabel mellem den nye og den gamle 13-skala 

 

 

7-trinsskalaen

 

Karakter

Betegnelse

Beskrivelse

ECTS *

12

Den fremragende præstation

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler

A
10

Den fortrinlige præstation

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer om­fattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mang­ler

B
7

Den gode præstation

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

C
4

Den jævne præstation

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

D
02

Den tilstrækkelige præstation

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

E
00

Den utilstrækkelige præstation

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

Fx
- 3

Den ringe præstation

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.

F

 

* På eksamensbeviset efterfølges talkarakteren af et bogstav fra den internationale ECTS-skala.

Mere om 7-trinsskalaen på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 

 

Oversættelsestabel

 

Hvis du fra din skoletid er vant til den gamle "13-skala", kan det være meget godt at kunne "oversætte" mellem de to skalaer. Brug nedenstående skema:

 

Gammel skala
13-skalaen

Ny skala
7-trinsskalaen

13 12
11 12
10 10
9 7
8 7
7 4
6 02
5 00
03 00
00 - 3

 

 

I to tilfælde kan du gange dit karaktergennemsnit op, nemlig hvis du tager et eller to ekstra fag på A-niveau, eller hvis du bruger din HF-eksamen til at søge optagelse i kvote 1 senest to år efter du har afsluttet eksamen. 

Hvis du er i tvivl om detaljer om dit gennemsnit, er det altid en god idé at kontakte en af Efterslægtens studievejledere eller uddannelseschefer. Læs evt. mere her: http://www.adgangskvotient.dk/gennemsnit-og-bonus/

Bemærk at hvis du tager flere fag på A-niveau, er det os på Efterslægten der forhøjer dit gennemsnit på dit eksamensbevis. Hvis du søger ind inden for to år, er det dit kommende uddannelsessted som giver dig bonusen.

På HF får du kun karakter når du går til eksamen.

Hvert år offentliggør Undervisningsministeriet oversigter over karaktererne ved de gymnasiale eksamener. På linket nedenfor kan du selv kigge i karaktererne, fordelt på uddannelse, fag, niveau og evalueringsform.

> Link til karakteroversigt

Statistikken nedenfor fortæller lidt om fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens. Men den fortæller ikke om at nogle kursister som er begyndt på den toårige HF, ender med at afslutte med enkeltfag.

> Se statistikken